Gerhard Alsaker under NASF-konferansen i Bergen.

Milliardomsetning for Alsaker-konsernet

Men skatteposten til konsernet har økt betraktelig, etter innføringen av grunnrenteskatt.

Publisert Sist oppdatert

Alsaker-konsernet, som er konsernselskapet til Alsaker Fjordbruk, fikk et driftsresultat på 1,1 milliard kroner i 2023.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Med en omsetning på tre milliarder, gir dette en driftsmargin på 39,3 %.

Alsaker-konsernet

Nøkkeltall (i millioner NOK) 2023 2022
Sum driftsinntekter3.0042.970
EBITDA1.3231.354
Driftsresultat1.1821.212
Resultat før skatt1.1591.223
Skattekostnad579259
Årsresultat580964

Nøkkeltall for 2023 og 2022.

– Etter at norske myndigheter innførte grunnrenteskatt fra 1. januar 2023 har skattekostnaden i konsernet økt kraftig, fra 21 % i 2022 til 50 % i 2023. 

Bokført egenkapital i konsernet var ved utgangen av året kr 2.025 millioner – noe som gir en egenkapitalandel på 56 %.

Litt mindre slakt

Konsernet drev i 2023 fire smoltanlegg, 24 matfisktillatelser, slakteri, rensefiskanlegg og et havbrukssenter. Konsernet har også egen brønnbåt og en stor flåte av servicebåter.

Produksjonen i konsernet skjer i 14 kommuner: Alver (Meland), Bjørnafjorden (Fusa), Bømlo, Etne, Kvam, Kvinnherad, Sveio og Tysnes i Hordaland, samt Haugesund (Røvær), Stavanger (Rennesøy), Sandnes, Suldal, Tysvær og Vindafjord i Rogaland. 

– I 2023 produserte konsernet 36 000 tonn laks, litt mindre enn året før. Slaktevolumet var også ned sammenlignet med året før, opplyser selskapet i pressemeldingen.

Ved utgangen av 2023 var det 277 ansatte i Alsaker-konsernet. 

– Konsernet har godt kvalifiserte og motiverte personer i alle ledd i organisasjonen. Dyktige medarbeidere er en viktig suksessfaktor for Alsaker-konsernet.