Fra anlegget til Atlantic Sapphire i Miami skal slammet tas ut og nyttiggjøres. Kontrakten på slamavskillingssystemet er gått til Scanship. Foto: skjemdump fra Atlantic Sapphire video.

Slik virker slamprosessen Scanship leverer til Atlantic Sapphire

Selskapet Scanship annonserte nylig at de har fått kontrakt på utstyr til slambehandlingssystemet til det landbaserte gigantanlegget til Atlantic Sapphire. Her kan du lese hvordan det virker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kontrakten omfatter et system som skal avvanne og oppkonsentrere slammet fra RAS-anlegget til lakseanlegget som bygges i i Homestead i Miami. Selve RAS-anlegget blir levert av Billund Aquakulturservice.

Når oppdrettsanlegget er ferdig vil de bli verdens største med en årlig kapasitet på 90 000 tonn laks.

- Denne kontrakten er en milepæl for oss. Vi er nå inne i alle de tre segmentene som det er vekst innenfor havbruk, nemlig settefisk, sjøbaserte lukkede anlegg og landbaserte anlegg sa CEO i Henrik Badin i en uttalelse da kontrakten ble signert.

Lars Rohold er salgssjef for fiskeoppdrett hos Scanship. Foto: LinkedIn.

Salgssjef for fiskeoppdrett hos Scanship, Lars Rohold sier til Kyst.no at slamavskillingen skjer i to steg. 

I utgangspunktet har slammet et tørrstoffinnhold på 0,5 %.

- Først er det en avvanning på et beltefilter for å øke konsentrasjonen til 5-10%, etterfulgt av en dekantersentrifuge, som oppkonsentrerer tørrstoffet til ca 30 %.

Det tilsettes også et flokkuleringsmiddel som sikrer både høyt tørrstoffnivå og renser utløpsvannet fra prosessen.

- Planen er, at slammet fra første del av Homestead-anlegget skal brukes i et biogassanlegg. På lengere sikt vil det være mulig å utbygge slamanlegget med tørking for gjenbruk av næringsstoffene  i det tørkede slammet til en kommersiell organisk gjødselpellet, sier Rohold.

Skisse slamavskillingsanlegget. Først går slammet over et beltefilter for å øke konsentrasjonen til 5-10%, etterfulgt av en dekantersentrifuge. Skisse: Scanship.

Tørkesystemet til Scanship er et såkalt «batch dryer»-system, hvor andelen av tørrstoff økes til 85-90 % før de tas i bruk.

Et så tørt slam kan også brukes til jordbruksforbedring, varme og energiutvinning, eller som et verdifullt råmateriale i andre industrielle applikasjoner.

- Volumreduksjonen av akvakulturslammet gjennom «Scanship-prosessen» er svært effektiv, og reduserer restene til mindre enn 1% av det opprinnelige volumet fra RAS-anlegget, sier han.

Scanship leverer også slamanlegg med tørker til Sjøtroll Lerøy Sjøtroll sitt nye anlegg på Kjærelva ved Fitjar i Hordaland. Her er det Krüger Kaldnes som er leverandør av RAS-systemet, og oppstart er nå i september: