Sterner AS har brukt AMG som en viktig leverandør det siste året, så administrerende direktør Bjarne Pettersen har tro på gode resultat når de to selskapene nå formaliserer samarbeidet. Foto: Sterner.

Strategisk helnorsk samarbeid for godt miljø

God ressursutnytting, godt vannmiljø og god fiskehelse bygd på helnorsk eierskap og teknologi står i fokus når Austevoll Marine Group (AMG) og Sterner formaliserer sitt strategiske samarbeid, melder AMG.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det siste året har vi brukt AMG som hovedleverandør av rørinstallasjoner og kar, og det har fungert så godt at vi ønsker å formalisere samarbeidet vårt, sier adm. direktør i Sterner AS, Bjarne Pettersen.

Sterner produserer og leverer vannbehandlingsteknologi, inkludert modulbaserte løsninger til det hyper-intensive resirkuleringssystemet RAS, mens AMG leverer utstyr og deler som skal anvendes i, og som en del av RAS system.

Administrerende direktør Hans Runshaug i Austevoll Marine Group (AMG) fremhever at miljøet står i fokus når selskapet inngår et strategisk samarbeid med Sterner AS. Foto: AMG.

Gode erfaringer fra samarbeid om flere prosjekter har medført at selskapene nå har besluttet å inngå et strategisk samarbeid som vil gjøre dem til en komplett leverandør av RAS anlegg for settefisk, stor smolt og postsmolt eller anlegg for oppdrett av rensefisk. Sammen kan bedriftene også ta totalentreprise. Samarbeidspartene ser store vekstmuligheter i tilknytning til bygging av anlegg for oppdrett av rensefisk, RAS anlegg for smolt og den kommende satsningen på postsmolt, kommer det frem.

Miljøet i fokus

Miljøet står i fokus for det helnorske samarbeidet mellom Sterner og AMG.

- Et samarbeid mellom de to selskapene er strategisk med tanke på faglig utvikling for et godt miljø, for fisken og for naturen. Det handler både om rensing og gjenbruk av vann, om rensing av slam, om håndtering av avfall, om god fiskehelse, og om overvåking av hele prosessen, sier administrerende direktør Hans Runshaug i AMG.

Ifølge Runshaug vil denne satsingen også være den eneste i sitt slag som bygger på helnorsk eierskap og helnorsk teknologi.