Laks i merd. Arkivfoto.

– Oppdrettsanlegg kan tenkes å bli påvirket av nærliggende krigsammunisjon

- Hvor trygt er det å spise fisk fra anlegg som legges ved giftige ammunisjonsdeponier etter 2. verdenskrig? Spør Niels Christian Stenklev, førsteamenuensis dr.med UiT i et innlegg i Aftenposten 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han skriver i Aftenposten.

1945: Tyske styrker etterlater en mengde krigsmateriell i Norge. Over 200 000 tonn ammunisjon dumpes i Norskehavet og blir «borte».

2016: I Karlsøy, Troms, planlegges nye oppdrettslokaliteter. Lokalitetene Korsnes og Nordeidet var tyske kanonstillinger i 1944. Etter krigen ble 27 tonn ammunisjon deponerti havet nær disse stillingene.

Vi har altså et mulig stort forurensningsproblem i norske kystområder, der hvor strømforholdene hindrer nedsedimentering. Utslipp fra ammunisjonsrester kan påvirke lokalt plante- og dyreliv, i verste fall spres over større havområder. Er dette relevant for oppdrettsnæringen?

Oppdrettsanlegg kan tenkes å bli påvirket av nærliggende krigsammunisjon.

Er det trygt å spise fisken fra slike oppdrettsanlegg? Kan en gjenfinne giftstoffer i maten som sendes ut til forbrukerne?

I en tid der havbruksnæringen selv satser på kvalitet og sporbarhet av sine produkter, vil dette angå næringens omdømme. Myndighetene må nå kreve at oppdrettsnæringen bidrar til en avklaring. Man kunne øremerke midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond til denne forskningen.

Vi har kompetente forskningsmiljøer i Norge – la oppdrettsnæringen finansiere dette nødvendige utredningsarbeidet!