Not med luseskjørt. Figur: Aquastructures.

Lusa gir utfordringer i analyseverden

- Luseproblematikk er en av de største utfordringene oppdrettsnæringen sliter med for øyeblikket  det er ikke en dag det ikke nevnes i samme åndedrag som fiskeoppdrett, skriver Aquastructures. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den gir også utfordringer for de som gjør analyser og beregninger av oppdrettsanlegg. Nye notløsninger, luseskjørt, tett presenning eller lukkede merder. Alle disse nyutviklede løsningene bringer med seg nye utfordringer for analyser og styrkeberegninger av oppdrettsanleggene.

Sertifiseringsselskapet Aquastructures har tatt disse utfordringene på alvor.  De utvikler programvaren AquaSim, som i dag er det mest utbredte og brukte analyseverktøyet for kapasitets- og styrkeberegning i oppdrettsnæringen.

- Å gå fra en vanlig not til en presenning kan høres ut som en liten endring, men en tett presenning betyr at vann ikke kan strømme gjennom, noe som fører til helt andre krefter på merd og fortøyning, sier dr.ing. Are Berstad, daglig leder i Aquastructures i pressemeldingen.

- Gjennom utviklingen av analyseprogrammet, har vi nå tilrettelagt for analyser med tett presenning, luseskjørt og annet nytt tilleggsutstyr. Dette er nødvendig for at vi skal få dimensjonert fortøyningssystemet og øvrige komponenter riktig, legger han til.

Statistikk over ulykker og årsakssammenheng for rømming i oppdrettsnæringen, viser at ulykker sjeldnere er forårsaket av svikt på grunn av uværstilstander, men oftere i sammenheng med operasjoner som blir utført på lokalitet ved håndtering av fisk.

Berstad er kjent med statistikken og informerer om at de i dag leverer analyser og beregninger på operasjoner med brønnbåt i anlegg.

- Slike analyser vil kunne bidra positivt til å øke forståelsen, og lettere å vurdere konsekvenser av tilleggslaster og potensielle farer ved anløp av brønnbåt til anlegget ved ulike værforhold. Vi har mottatt en økende forespørsel på disse analysene, sier Berstad.