Anders Karlsson-Drangsholt er seniorrådgiver havbruk i Bellona. Foto: Bellona.
Anders Karlsson-Drangsholt er seniorrådgiver havbruk i Bellona. Foto: Bellona.

Ny havbruksrådgiver i Bellona

- Jeg ønsker å bruke det jeg kan i jobben for en bedre miljøstatus i oppdrettsnæringen, sier den nye rådgiveren til kyst.no.

Publisert

Fagsjef Hallstein Havåg i Bellona opplyser til kyst.no at de nylig har ansatt Anders Karlsson-Drangsholt, som ny havbruksrådgiver i miljøstiftelsen.

Fagsjef Hallstein Havåg. Foto: Bellona.
Fagsjef Hallstein Havåg. Foto: Bellona.

- Vi vil stryke teamet vårt ytterligere innenfor havbruk, og fikk mange søknader til denne stillingen. Vi så at Anders var faglig sterk og ikke minst intressert i miljø og bærekraftig oppdrett, så vi synes det er veldig kjekt og spennende å få han med på laget, sier Havåg.

Vil bedre miljøstatus

Karlsson-Drangsholt har en mastergrad i akvakultur og en doktorgrad i fiskefysiologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Tema i doktorgraden var effekter av overmetning av O2 og CO2 i oppdrett.

- Jeg har tidligere jobbet innenfor forskning på fiskebiologi med temaer fra oppdrett, fiskeri og miljø. Jeg var sist på NMBU (Norsk Institutt for Vannforskning) på Ås og har også jobbet ved Universitetet i Tromsø, sier Karlsson-Drangsholt til kyst.no.

34-åringen startet i stillingen niende august i år, og er bosatt i Son, sør for Oslo.

- Hva er dine personlige motivasjoner innenfor jobben du skal gjøre innenfor havbruk?

- Jeg ønsker å bruke det jeg kan i jobben for en bedre miljøstatus i oppdrettsnæringen. Som en løsningsorientert miljøorganisasjon er Bellona da ideelt.

Les også: Bellona-Hauge: – Raskere å få boretillatelse i Barentshavet enn å få dyrke tare ved lakseanlegg

Ocean Forest

Rådgiveren skal jobbe målrettet innenfor feltet havbruk og også delta i prosjektet Ocean Forest, hvor Bellona samarbeider med Lerøy Seafood Group.

I følge selskapet er målet med Ocean Forest å etablere nye former for biomasseproduksjon knyttet til havbruk. De ønsker å starte forskning og utvikling, innovasjon og implementering av nye former for biomasse som en integrert løsning for havbruk basert på en bærekraftig multikultur som er bedriftsøkonomisk lønnsom.

Karlsson-Drangsholt sier til kyst.no at det mest positive som har kommet ut av Ocean Forrest prosjektet så langt er at Bellona har belyst noe av potensialet i IMTA på en ny måte og satt fokus på IMTA i Norge.

Peder Kolbeinshavn, i Lerøy har dratt opp litt av strekkene med tare som er satt ut i Ocean forest prosjektet, som er driftet av Lerøy og Bellona. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Peder Kolbeinshavn, i Lerøy har dratt opp litt av strekkene med tare som er satt ut i Ocean forest prosjektet, som er driftet av Lerøy og Bellona. Foto: Pål Mugaas Jensen.

- I Ocean Forest har vi vist at blåskjellmel fungerer godt som råvare i laksefôr og at det derfor er mulig å resirkulere noe av næringsstoffene som i dag går tapt i lakseoppdrett ved å dyrke blåskjell i tilknytning til laksemerder, sier rådgiveren.

- Det viser også at det er et potensial for å utnytte andre ressurser enn det som brukes i dag. Vi har også dyrket tare med gode resultater. Et hovedmål med Ocean Forest er å vise at andre løsninger enn dagens lakseoppdrett er mulige og at å ta i bruk disse kan ha mange fordeler, forklarer han videre.

Ansetter flere

Miljøstiftelsen opplyser at de har flere spennende ting på gang fremover, og den nye havbruks-rådgiveren opplyser at de også vil få på plass en person til innenfor havbruk i løpet av høsten.

- Jeg trives veldig godt i Bellona. Det er mange spennende arbeidsoppgaver og mye å ta tak i fremover, sier han avslutningsvis.

Hallstein Havåg legger til at de har omorganisert etter Solveig Van Nes sluttet i stillingen som leder havbruk, og vil iløpet av november styrke teamet ytterligere, noe han mener er riktig vei å gå.

- Bellona vil fokusere mer på havbruk og målet er å satse enda mer innefor havbruk og samtidig videreutvikle prosjektet Ocean Forest, utdyper han til kyst.no.

Les også: Solveig van Nes skifter beite