Testing av laminær vannstrøm er neste steg for Andfjord Salmon. Nå er det første bassenget fylt opp med vann. Foto: Andfjord Salmon

Første basseng fylt for Andfjord Salmon

Andfjord Salmons første oppdrettsbasseng er denne uken fylt til høyeste vannivå. Resultatene fra de tekniske testene sier selskapet er gode, og nå er neste steg testing av den laminære vannstrømmen som er selve hjertet i selskapets gjennomstrømningsteknologi.

Publisert Sist oppdatert

Det er et par måneder siden bassenget var teknisk klart til å bli fylt opp med vann. Det omfattende testprogrammet handler imidlertid ikke om å få sjøvann i bassenget, men å teste bassengfunksjoner med sjøvann, samt å få testet utstyrskomponenter som for eksempel strømsettere, sensorer og vannrensesystemer til utløpsvannet.

- Testperioden, som begynte for flere uker siden, handler om å opparbeide trinnvis og detaljert kunnskap om hvordan bassenget og utstyr responderer på sjøvann – både utenfor og innenfor bassengveggene. Så langt har vi fått alle svarene vi ønsket oss, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon AS i en oppdatering fra selskapet.

Så langt har vi fått alle svarene vi ønsket oss, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon AS. Foto: Andfjord Salmon

Som ledd i et omfattende testprogram av Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes, står vannet denne uken på høyeste nivå – før det skal trinnvis tømmes og fylles igjen og man gjennomfører ytterligere utstyrstesting de neste ukene.  

- Vi har testet bassenget i flere uker, og så langt ser alt veldig bra ut. Vi har fylt opp bassenget trinnvis, tappet ut litt, og fylt opp litt igjen. Denne uken er vannstanden på maksimalt nivå, sier Rasmussen.

Laminær vannstrøm

Neste skritt er å påbegynne testingen av den laminære vannstrømmen som er selve hjertet i gjennomstrømningsteknologien til Andfjord Salmon. Et gjennomstrømningsanlegg med laminær vannstrøm gir Andfjord Salmon store energi- og kostnadsfordeler, siden man ikke trenger å bruke energi på å løfte, rense eller varme opp vannet. Dette fordi sjøvannet er rent og ferdig temperert fra den Atlantiske Golfstrømmen som strømmer inn i Andfjorden. I tillegg hentes det tempererte sjøvannet på et havnivå der lus og alger ikke lever.  

Flere bassenger

Bassenget,som er 20 meter dypt, skal etter hvert romme mer enn 1 000 tonn laks. Etter planen skal smolt settes ut i andre kvartal neste år. Den pågående testfasen handler imidlertid like mye om de øvrige bassengene som skal bygges på Kvalnes.  

- Kunnskapen vi opparbeider oss ved testing av første basseng, vil være helt uvurderlig når vi skal både bygge og ta i bruk de øvrige bassengene på Kvalnes. Fordelen med å ha en såpass lang og omfattende testperiode for første basseng er at vi kan redusere både tid, kostnader og gjennomføringsrisiko på de neste bassengene, avslutter Martin Rasmussen.