- Det at vi nå får betydelig støtte av Innovasjon Norge, ser vi som dokumentasjon på at vi er på riktig spor, sier arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen. Foto: Andfjord Salmon

Andfjord Salmon: - Vi er i ferd å skape noe helt unikt

Andfjord Salmon er tildelt 14 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for sin nye teknologi.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Dette er et svært gledelig bevis på at vi skaper bærekraftig innovasjon i bransjen, sier Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling i Andfjord Salmon i en pressemelding. 

Stort potensial

Selskapet har utviklet en egen teknologi for landbasert oppdrett. Teknologien gjør at laksen ikke kan rømme eller utsettes for verken lakselus eller farlige alger. Vannet skal hentes helt nede på 160 meters dyp i Andfjorden. 

- Potensialet i Andfjord-prosjektet vurderes som stort. Prosjektet representerer ny teknologi og en ny måte å se oppdrett og naturlige forutsetninger i sammenheng, sier spesialrådgiver Bjørn Kymre ved Innovasjon Norge, Nordland. 

Anlegget er planlagt å bli ferdig til sommeren 2020, og er nå under bygging på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Foto: Andfjord Salmon.

Anlegget er under bygging på Kvalnes på Andøya i Vesterålen, og fisken skal svømme i tankene allerede i juni 2020. 

- Det gjennomføres en rekke utviklingsprosjekter i havbruksnæringa. De fleste er rettet mot nye løsninger for oppdrett i havet, men vi støtter også løsninger for landbasert produksjon. Innovasjon Norge ønsker å bidra til uttesting av ulike løsninger som kan bidra til utvikling og bærekraft i norsk havbruksnæring og norsk leverandørindustri, sier Kymre. 

Gode svarene på utfordringer

Krøgenes forteller videre at produksjonsmetode i dette prosjektet er mindre kostbar enn andre landbaserte anlegg, i tillegg til at man blir selvforsynt med energi gjennom solceller og vindkraft.

- Andfjord Salmon har som visjon å skrive havbrukshistorie. Det at vi nå får betydelig støtte av Innovasjon Norge, ser vi som dokumentasjon på at vi er på riktig spor. Vi er i ferd å skape noe helt unikt, som har de gode svarene på kompliserte utfordringer, legger arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen til. 

Andfjord Salmon har i dag en konsesjon på 10 000 tonn laks. Denne tildelingen fra Innovasjon Norge gjelder for første fase, som er et basseng på 1 000 tonn. Selskapet har videre sikret seg arealer med et totalt potensial for produksjon av 70 000 tonn laks.