Andfjord Salmon er et lukket sjøanlegg som er senket til havnivå på land. Dette har 100% gjennomstrømning med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. Dette skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg som er basert på resirkulasjon med rensing av vann. Foto/illustrasjon Andfjord Salmon/Ben-Tommy Eriksen.

Skal bygge landbasert gjennom-strømningsanlegg for matfisk

Andfjord Salmon bygger verdens største gjennomstrømningsanlegg som skal kombinere det beste fra tradisjonell oppdrett i sjø med fordelene fra landbaserte anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet forteller i en pressemelding at de har fått tillatelse til oppdrett av 10 000 tonn laks på Andøy. Driftsformen skal være landbasert men med gjennomstrømmingsteknologi.

Andfjord Salmon har allerede tatt patent på en metode for oppdrett av matfisk på land.

- Metoden sørger for gjennomstrømning av rent næringsrikt atlanterhavsvann med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter. I tillegg gir vi laksen meget god plass i bassenget. Laksen får dermed livsvilkår som gir høy fiskevelferd og god vekst, forteller daglig leder Roy Bernt Pettersen i pressemeldingen.

-Visjonen er å bygge et fremtidsrettet anlegg, som står for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Vårt viktigste fortrinn er det rene sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets laks som markedet etterspør, sier Pettersen videre.

Fra venstre Ben-Tommy Eriksen, Helge Krøgenes, Roy Pettersen fra Andfjord og Christine Thomassen leder Åkerblå avd. Vesterålen. Foto: Lene W.

Lav energikostnad

Målet med Andfjord Salmon har ifølge pressemeldingen helt siden start vært å utvikle den mest optimale driften av et oppdrettsanlegg som er bærekraftig og som reduserer energiforbruket til et minimum.

- De fleste blir overrasket over hvor lav energikostnad vi får per produsert kilo, sier finansdirektør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.

Daglig leder Roy Bernt Pettersen påpeker at en fisk som trives, er en fisk som vokser.

-Når sjøvannet hentes på 170 meters dyp med 7 grader gjennom hele vinteren, unngår vi lakselusproblematikken, fordi lakselusen liker seg best på fem til ti meters dyp. Dette vil gi oss premium laks, og det føles helt fantastisk at visjonen nå er i ferd med å bli realisert, sier Pettersen.

Andfjord Salmon har gjennomført tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at anlegget har lave driftskostnader og minimalt energiforbruk, med null fare for rømning, redusert dødelighet og optimal fiskevelferd. 

Dette er noe fiskehelsestanden åpenbart liker.

- Dette prosjektet virker veldig spennende og vi ser frem til å samarbeide om god fiskevelferd og fiskehelse gjennom planlegging og drift, sier veterinær Christine Thomassen avdelingsleder for Åkerblå AS avd. Vesterålen i pressemeldingen.

Lang erfaring

Andfjord Salmon forteller at det er mange års erfaring fra både tradisjonell og landbasert oppdrett, som har resultert i at de nå får tillatelse for oppdrett av laks.

Pettersen hevder i pressemeldingen at det hadde vært umulig å få til Andfjord om ikke selskapet hadde hatt tilgang til tverrfaglig kompetanse og erfarne fagpersoner som har vært villige til å dele sine tanker om framtiden for oppdrett av laks.

Byggesatart neste år

Andfjord Salmon er et lukket sjøanlegg som er senket til havnivå på land. Dette har 100% gjennomstrømning med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. Dette skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg som er basert på resirkulasjon med rensing av vann. 

- Det krystallklare sjøvannet vil også bidra til enkel overvåkning både fra overflaten og ved hjelp av undervannskamera, sier Pettersen.

Byggestart er satt til tidlig 2019, og første fisk skal inn i anlegget i 2020. I første fase skal teknologien testes i et basseng med ca. 1 000 tonn produksjon. Deretter skal det bygges totalt ti basseng-enheter som skal gi god plass med stabilt, oksygenrikt sjøvann for oppdrettsfisken. 

- Selskapet har også sikret seg ytterligere arealer for signifikant vekst utover de første 10 000 tonn, noe som kan gjøre at Andfjord Salmon blir verdens største gjennomstrømningsanlegg for organisk oppdrett av atlantisk laks, sier finansdirektør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.