I det landbaserte anlegget til Andfjord Salmon skal det produseres 10 000 tonn laks. Illustrasjon: Andfjord Salmon

Slik har det gått med Andfjord Salmon

Andfjord Salmon AS følger planen om å ferdigstille byggingen av selskapets første 1 000 tonns MTB landbaserte oppdrettsbasseng på Kvalnes, Andøya, i løpet av andre halvår 2020. Selskapet har også fremskyndet byggingen av anleggene der det planlegges produksjon av ytterligere 60 000 tonn MTB. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Et svært begivenhetsrikt halvår har gjort meg enda tryggere på ambisjonen vår om å utvikle bærekraftig lakseoppdrett til vesentlig lavere produksjonskostnader enn i tradisjonell oppdrett. I løpet av første halvår nådde vi flere viktige milepæler, både i byggingen av vårt første anlegg på Kvalnes og i forberedelsene til den planlagte utvidelsen med ytterligere 60 000 tonns produksjonskapasitet, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon AS.

Andfjord Salmon har utviklet et patentert, innovativt og bærekraftig akvakulturkonsept for landbasert oppdrett av atlanterhavslaks. Selskapets anlegg er rømningssikkert, lusefritt og et innovativt rensesystem samler opp biomassen, som gjenbrukes i vekstprodukter.. I tillegg skal anlegget delvis driftes av sol- og vindkraft.

Andfjord Salmons første anlegg bygges for øyeblikket på Kvalnes, på Andøya i Vesterålen. Selskapet har konsesjon på 10 000 tonn MTB for landbasert oppdrett av atlanterhavslaks og har sikret seg eiendomsrettigheter for mulig utvidelse av ytterligere 60 000 tonn MTB produksjonskapasitet.

- Jeg er glad for at vi de siste månedene har tatt store steg for å levere på forretningsplanen og ambisjonene våre. Vår neste viktige milepæl er ferdigstillelse av vårt første 1 000 tonn MTB basseng på Kvalnes, som etter planen skal stå ferdig i fjerde kvartal 2020, med utsett av smolt våren 2021. Andfjord Salmons patenterte og bærekraftige akvakulturkonsept for landbasert oppdrett, rettigheter til landarealer og eiendommer med perfekt beliggenhet, og et sterkt lag av oppdrettseksperter gir oss en solid plattform for fremtidig vekst, sier Rasmussen.

Andfjord Salmon hadde ingen inntekter i første halvår 2020, tilsvarende første halvår i fjor, ettersom selskapet er i ferd med å bygge opp selskapets anlegg og virksomhet på Andøya. Andfjord Salmons driftsresultat i første halvår var minus 8,3 millioner kroner, sammenlignet med minus 5,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Kontanter og bankinnskudd var ved utgangen av første halvår 175,3 millioner kroner.