Skisse av et av bassengene selskapet skal produsere laks i. Foto: Andfjord Salmon

Andfjord setter fortgang i utvidelsesplanene - vil nidoble

Andfjord Salmon AS kunngjør tirsdag planer om å sette fart i utviklingen av neste fase av sitt landbaserte lakseoppdrettsanlegg. Det skal være omtrent 9 ganger større enn fase 1.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Andfjord Salmon AS skriver i en børsmelding tirsdag etter børsens stengetid at de, nå i forbindelse med fremleggingen av Q3-resultatene onsdag 2. desember, kunngjør planer om å sette fart i utviklingen av neste fase av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget på Kvalnes, Andøya.

Andfjord Salmon er for øyeblikket i ferd med å ferdigstille byggingen av sitt første basseng på 1000 tonn MTB på Kvalnes, Andøya. Imidlertid har selskapet nå iverksatt en prosess for å skaffe inntekter for å finansiere en mulighet til å bygge ut en parallell linje av Kvalnes fase 2, med ambisjon om å utvide kapasiteten fra 1000 til 10 000 tonn MTB, tilsvarende et produksjonsmålvolum på 12 500. tonn HOG.

- Enkelt sagt går vi går en sekvensiell utvikling på Kvalnes til en parallell utvikling av hele Kvalnes-området. Dette vil redusere både den samlede prosjektgjennomføringsrisikoen for områdets utvikling og den biologiske risikoen for startbassenget, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

I august kunngjorde Andfjord Salmon at den ville sette ut smolt i det første 1000 tonns-bassenget våren 2021 for å sikre optimale biologiske vekstforhold for fisken. Siden den gang, og parallelt med å bygge det første bassenget, har Andfjord Salmon jobbet for å identifisere måter å forsere utviklingen av de resterende bassengene på 9 000 tonn MTB på Kvalnes.

Selskapet har allerede forhandlet frem en avtale med en entreprenør for Kvalnes fase 2 sprengnings- og gravearbeid.

- Hurtigutbygging av hele Kvalnes-utviklingen er først og fremst et risikoreduserende tiltak, både når det gjelder prosjektgjennomføring, drift og biologi. Det vil bidra til en mye jevnere utvidelse mot 10 000 tonn MTB, sier Martin Rasmussen.

Andfjord Salmon sier arbeidet med å fullføre det første bassenget vil fortsette som planlagt, men med noen variasjoner å ta hensyn til et større arbeidsområde som nå skal igangsettes.

- Arbeidet med det første bassenget har hatt god fremgang gjennom hele høsten. Den siste delen av bassengveggen er planlagt å bli installert i morgen, mens vanninnløps- og utløpsrørledningene er klare til å installeres ved neste tilgjengelige værvindu, heter det.

Q3-regnskap

I tredje kvartal 2020 hadde Andfjord Salmon, null inntekter sammenlignet med null inntekter i samme kvartal i fjor.

Selskapets driftsresultat i årets tredje kvartal var negativt 12,5 millioner kroner mot 5,4 millioner kroner i fjor.

Kontanter og innskudd ved utgangen av tredje kvartal 2020 var 126,8 millioner kroner. Sistnevnte tall inkluderer ikke en ubenyttet kredittfasilitet på 50 millioner kroner med Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. I tillegg er ikke inkludert 15 millioner kroner i tilskudd, fra Innovasjon Norge (14 millioner kroner) og Samskap (1 million kroner).