Her på Kvalnes på Andøya i Nordland bygger Andfjor ut sitt landbaserte gjennomstrømmingsanlegg for stor laks. Illustrasjon: Andfjord Salmon

- Den landbaserte utbyggingen går etter planen

– Kvalnes-utbyggingen til Andfjord Salmon AS går etter planen, og risikoen i prosjektet er redusert betraktelig i løpet av fjerde kvartal 2020 og videre i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det skriver selskapet i sin fjerdekvartalsmelding.

- eBeslutningen vi tok i desember om å fremskynde utviklingen av Kvalnes-området i sin helhet var klok, ettersom den både reduserer den totale prosjektgjennomføringsrisikoen for områdeutviklingen samt biologisk risiko for det første bassenget. Den vellykkede tilkoblingen av det første bassenget har også minimert prosjektrisikoen ytterligere. Vi er fornøyd med fremgangen vi har, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

I fjerde kvartal 2020 besluttet Andfjord Salmon å gå fra en sekvensiell utbygging på Kvalnes til parallell utvikling av hele Kvalnes-området. Hovedformålet var å fremskynde utbyggingen av produksjonskapasiteten på Kvalnes fra 1 260 tonn (HOG) til 12 600 tonn, samtidig som man reduserte total prosjektrisiko og biologiske risiko for startbassenget.

Igangsettelsen av områdeutviklingen betyr også reduserte utgifter knyttet til demobilisering og mobilisering av nødvendig maskinutstyr, og påvirker ellers ikke investeringsnivået, skriver selskapet.

Etter denne beslutningen gjennomførte Andfjord Salmon en vellykket emisjon hvor selskapet hentet 88,2 millioner kroner for å fremskynde sprengnings- og gravearbeider knyttet til utvidelsen fra 1 260 til 12 600 tonn (HOG) på Kvalnes.

Ved utgangen av 2020 hadde Andfjord Salmon 148,8 millioner kroner i kontanter eller kontantekvivalenter. Ubenyttede kredittfasiliteter på til sammen 50 millioner kroner og tilgjengelige tilskudd på 15 millioner kroner er ikke inkludert i beløpet.

Første basseng koblet opp

Etter årsskiftet har Andfjord Salmon, i tråd med fremdriftsplanen, installert de to mest tidskritiske og væravhengige installasjonene: innløps- og utløpsrørene for det første bassenget. Dermed er de viktigste delene i gjennomstrømningssystemet nå koblet til sjøen rundt Andøya.

- Å bruke en kontinuerlig strøm av friskt sjøvann fra Andfjorden er en sentral del av å skape optimale levekår for laksen vår. Vi følger planen vår om å bygge verdens mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg i sitt slag, sier Martin Rasmussen.

Andfjord Salmon holder på å ferdigstille enkelte elektriske og automatiseringsanlegg, samt installasjon av mindre tidskritiske rørelementer, før det første bassenget er klart for vanntesting.

Fjerde kvartal og helårsresultater

Andfjord Salmon bygger for tiden opp sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg, noe som betyr at selskapet ennå ikke genererer en jevn inntektsstrøm. Andfjord Salmon hadde i fjerde kvartal 2020 driftsinntekter på 0,18 millioner kroner mot null inntekter i samme kvartal i 2019. Selskapet hadde et driftsunderskudd på 7,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med et driftsunderskudd på 2,9 millioner i tilsvarende kvartal i 2019.

For helåret 2020 hadde Andfjord Salmon driftsinntekter på 0,18 millioner sammenlignet med 1,7 millioner kroner i 2019. Driftsresultatet i 2020 viste et tap på 19,6 millioner kroner, mot et tap på 8,3 millioner kroner i 2019.

Andfjord Salmon har utviklet et patentert, innovativt og bærekraftig akvakulturkonsept for landbasert oppdrett av atlanterhavslaks. Selskapets anlegg er rømningssikkert, lusefritt, og anleggets innovative rensesystem forhindrer marin forurensning.