Fiskeridirektoratet. Foto: Arkiv.

- 15 måneder er ikke urimelig lang saksbehandlingstid

Salmobreed Salten måtte vente nesten 15 måneder fra de søkte konsesjoner om stamfiskproduksjon, før de fikk en avklaring rundt disse.- Etter vår oppfatning har saksbehandlingstiden ikke vært urimelig lang i dette tilfellet, sier Anita Sagstad, seniorrådgiver ved tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salmobreed Salten søkte om tre konsesjoner for stamfiskproduksjon i sjø, samt en på land i juni 2016.

Konsesjonene ble omsøkt da de bygger et nytt anlegg i Salten, men avklaringen fra direktoratet kom første september i år, altså hele 15 måneder etter levert søknad.

I mellomtiden hadde Salmobreeds majoritetseiere, Benchmark, blitt svært så utålmodige, og sendte derfor fiskeriminister Per Sandberg en bekymringsmelding i sommer.

Ifølge e-posten som er signert finansdirektør i Benchmark, Mark Plampin, skulle Fiskeridirektoratet ha ferdigbehandlet søknaden i desember 2016, og han uttrykker stor bekymring over den lange saksbehandlingstiden.

Les også: Benchmark fikk nok av lang saksbehandlingstid- ba Per Sandberg om hjelp

Saken ble fra departementets side videresendt til Fiskeridirektoratet. Kyst.no har derfor spurt hva de tenker om Benchmarks bekymring over tidsbruken.

– Generelt er det i regelverket en frist for å søke fornyelse av slike tillatelser senest ett år før tillatelsen går ut. Søknader om stamfisktillatelser er forskjellige og arbeidsmengden for behandlingen varierer, sier Anita Sagstad fra tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

– Det er ofte omfattende søknader som krever dialog med søker og i tillegg krever en eller flere behandlinger i det eksterne rådgivende Stamfiskutvalget, som gir anbefalinger til Fiskeridirektoratet, legger hun til.

Utviklingstillatelser båndlegger ressurser

I tilfellet med Salmobreed Salten påpeker hun at det ble etterlyst mer informasjon av Stamfiskutvalget, som er et faglig utvalg som underveis i saksbehandlingen skal uttale seg om søker har nok kompetanse på avl og genetikk, samt ressurser til å følge en produksjonsplan på stamfisk. At de etterspurte mer informasjon skal da ha forlenget direktoratets saksbehandlingstid, ifølge Sagstad.

– Vi fattet vedtak i denne saken første september 2017. Etter vår oppfatning har saksbehandlingstiden ikke vært urimelig lang i dette tilfellet, ut fra de ressurser vi har hatt til rådighet.

Sagstad understreker så at Fiskeridirektoratet har begrenset med ressurser til denne type søknader.

– Vi har en til to personer som arbeider med stamfisksøknader i tillegg til andre saker. Fiskeridirektoratet opplever stor sakspågang og bruker mye ressurser på utviklingstillatelsene, men opplever også stor økning i søknadsmengde for andre typer særtillatelser, bland annet forskning og visning, sier hun.

– Kan ikke si det var rask behandlingstid

Jan-Emil Johannesen fra Salmobreed forteller at dette var første gang selskapet søkte om egne konsesjoner.

Han skjønner således ikke hvorfor Anita Sagstad drar frem at man generelt har en frist for å søke fornyelse av slike tillatelser senest ett år før tillatelsen går ut.

– Vi har aldri hatt noen tillatelse, så en fornyelse for vår del hadde vært umulig. Vår partner i Salmobreed Salten, Salten Aqua har fra før to tillatelser på til sammen 200 tonn stamfisk på land, som vi skal ta i bruk i det nye anlegget, men disse tillatelsene er fra nyere tid og er ikke i ferd med å gå ut, sier Johannesen.

Han sier det var stor frustrasjon knytte til saksbehandlingen i Benchmark.

– Benchmark er et børsnotert selskap med store forpliktelser. Tiden gikk, vi investerer penger, byggingen var i gang, men tillatelsen kom ikke på plass slik man hadde fått beskjed om at den skulle. Når man sitter utenfor saksbehandlingen, fra utlandet, er det ikke rart at han reagerer slik.Brevet i sommer var et siste forsøk til å få fortgang i sakene, noe det gjorde da vedtaket kom rett over sommeren.

- Jeg vil ikke si at 15 måneder er en rask saksbehandligstid, legger han til.