Foredling illustrasjonsfoto. Foto: Nordlaks.
Foredling illustrasjonsfoto. Foto: Nordlaks.

Stor etterspørsel på tross av de høye lakseprisene

- Vi opplever stor etterspørsel i markedet på tross av de høye lakseprisene. Vi forventer høye priser rundt nivået som er nå frem mot sommeren, sier Anja Strand, salgssjef i Nordlaks. 

Publisert

Strand sier selskapet regner med en viss etterspørselsvikt pga de høye prisene, hvor en del kunder vil falle bort, og kanskje noen går konkurs.

- Likevel er produksjonsvolumet så lavt at etterspørselen likevel vil være der. Men slike høye priser er ikke bra på sikt, vi ønsker oss høyere produksjonsvolum og for så vidt lavere priser slik at også kundene våre der ute får stabile leveranser/volum på levelige priser hele året igjennom og ikke disse store svingningene vi har hatt til nå, sier salgssjef Anja Strand.

Hun oppsummerer 2015 som et godt år for norsk oppdrett, med snittpriser på rundt 42 i Oslo.

Anja Strand, salgssjef i Nordlaks. Foto: privat.
Anja Strand, salgssjef i Nordlaks. Foto: privat. 

- Det er lenge siden nivået har vært så høyt. Prisen har økt jevnt gjennom hele året, valutaen har i stor grad bidratt til den positive utviklingen. Etterspørselen har økt utover året. Det har vært rikelig med biologiske utfordringer, men med fremtidsrettet tenkning og ny teknologi regner vi med at vi skal få bukt med dem, opplyser hun til kyst.no.

Stor etterspørsel

- Vi opplever stor etterspørsel i markedet på tross av de høye lakseprisene. Vi forventer høye priser rundt nivået som er nå frem mot sommeren, legger hun til.

- Hvordan ser du på 2016, hva blir de største utfordringene dere vil møte fremover?

- 2016 blir et lignende år som 2015, men nokså sikkert bedre prismessig enn 2016. Det er ikke noe økt produksjonsvolum i sikte, derimot en nedgang. Prisene er kanskje positive for oppdretterne, men ikke positive for kundene på lang sikt.

- Tror du norske oppdrettere kan få ein vekst i volumer de neste årene?

- Myndighetene har signalisert økt vekst de nærmeste årene og vi får håpe og tro at dette blir rett. Vi har i alle fall troen på det. Verden må ha mat og vi kan produsere en del av den, bare vi får lov.

  • Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern.
  • Deres hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret.
  • Selskapet er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter, til distribusjon og salg. Det aller meste av produksjonen eksporteres, og de distribuerer laks og ørret over hele verden.
  • Fisk fra Stokmarknes finner blant annet veien til middagsbord i Russland, Kina, USA, Italia og Frankrike.