Slaktet laks illustrasjonsfoto. Foto: Therese Soltveit

Bekymret for ulønnede permitterte

Tall Kyst.no har fått fra NAV viser at det i desember var 575 delvis eller helt permitterte innen fiskeindustri, som omhandler slakteri og foredlingsindustrien. - Den største bekymringen nå er at en del ansatte i deler av næringen er permittert så lenge at de mister retten til dagpenger, sier Ann-Solveig Sørensen forbundssekretær i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelsarbeiderforbund  (NNN).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konkret viser desember-statistikken at 212 er helt permitterte og 363 delvis permitterte i næringen. Både Nordlaks, Marine Harvest, Nils M.Williksen, Ellingsen Fiskeoppdrett og Emilsen Fisk er aktører som har bekreftet permitteringer overfor media den siste måneden, noe som kan tyde på at januar-tallene er stigende.

Ann-Solveig Sørensen, forbundssekretær i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelsarbeiderforbund (NNN). Foto: NNN.

- At det er permitteringer i fiskerinæringen er dessverre ikke nytt, dette er en bransje med store sesongsvingninger. Vi vet at det er mange av våre medlemmer som er permittert, noe eksakt antall har vi dessverre ikke. NNN sitt ønske er at i framtiden skal også ansatte i fiskerinæringen ha helårs arbeidsplasser, sier Sørensen til kyst.no

Færre permitteringer

NNN beklager at det nå er så mange i næringen som er permittert.

- Mye av permitteringen kommer av nedslakting på grunn av lakselus. Den største bekymringen nå er at endel ansatte i deler av næringen er permittert så lenge at de mister retten til dagpenger, forteller Sørensen.

NAV-statistikken for desember måned viser på tross av medieoppslagene at det siden 2008 ikke har vert lavere antall permitteringer i næringen. Når det gjelder permitteringer generelt, er trenden økende og det var til sammen 7 344 hel-eller delvis permitterte i Norge desember 2015.