Rogn og plommesekkyngel av laks. Foto: Aguagen.

Lanserer rognnyheter som kan gi bedre fiskehelse

I 2017 lanserer Aquagen en nyhet for regnbueørret, samt to hemmelige nyheter for laks. - Vi har stor tro på at dette produktet til ørret vil gi et viktig bidrag til bedre fiskehelse, sier kommunikasjonssjef Anne Vik Mariussen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ørretnyheten gjelder en ny QTL-selekteringsmetode for flavobakteriose-resistens, mens laksenyhetene holdes hemmelig foreløpig.

Kommunikasjonssjef Anne Vik Mariussen i Aquagen sier at selskapet hele tiden utfører produksjonsoptimaliseringer og forskningsprosjekter gående som skal gi næringen forbedrede produkter basert på genetisk fremgang.

- I januar 2017 vil vi for første gang tilby to QTLer for flavobakterioseresistens hos regnbueørret og fra høsten 2017 vil vi også komme med nyheter på laks.

Kommunikasjonssjef Anne Vik Mariussen. Foto: Aquagen.

- Hva det vil ha å si å ha to QTL`er iforhold til en QTL?

- Etter et smitteforsøk i laboratoriet eller et naturlig sykdomsutbrudd i felt, kan vi finne en eller flere QTLer i et individs genmateriale (regnbueørreten) som er koblet til samme egenskap (flavobakterioseresistens). De QTLene som gir sterkest utslag (over et definert minimumsnivå) på DNA-testen er sterkest korrelert med egenskapen. Hvor mange QTLer som oppdages for en egenskap er avhengig av hvilke forsvarsmekanismer regnbueørreten benytter for å unngå å bli infisert og skadet av den aktuelle sykdomsfremkallende bakterien Flavobacterium Psycrophilum, sier Vik Mariussen til kyst.no.

Les også: Får ikke produsert nok luseresistent rogn

- For IPN-resistens hos regnbueørret har vi kun én sterk QTL, men denne kan ikke direkte sammenlignes med de to QTLene for flavobakterioseresistens. Vanligvis styres en egenskap av flere gener og da finner vi ofte flere QTLer, forklarer hun videre.

- Høyere overlevelse

Det som er viktig poengterer ved søk av QTLer, poengterer hun er at de bruker et høytetthets «leteverktøy» som undersøker mange spesifikke områder (55 000) på genomet, altså hele individets genmateriale samtidig.

- Da får vi muligheten til å finne en eller flere sterke QTLer blant svake QTLer som ikke har noen betydning, legger hun til.

- Hvor effektiv er det med to QTL`er?

- Hver av QTLene gir redusert dødelighet ved flavobakteriosesmitte, men dødeligheten blir ytterligere redusert når begge QTLene er tilstede. I et smitteforsøk med flavobakteriose var den gjennomsnittlige overlevelsen for alle fisk på 38 %, mens for fisk med den beste kombinasjonen av de to QTLene var overlevelsen på 84 %. Med bruk av to QTLer øker vi dermed presisjonen ved seleksjonen for flavobakterioseresistens.

Dette produktet er så vidt de vet verdens første QTLer for flavobakterioseresistens hos regnbueørret.    

At dette vil bety mye for ørret-oppdretterne, mener hun er klart. Da Flavobakteriose er et av de største problemene i verden i oppdrett av regnbueørret.

- Det finnes ingen effektiv vaksine mot sykdommen og antibiotikabehandling blir brukt ved utbrudd. Flavobakteriose forekommer både i ferskvann- og sjøvannsfasen (spesielt brakkvann), og kan gi høy dødelighet (50-90 %) hos yngel og dødelighet og sårproblemer hos større fisk, forklarer kommunikasjonssjefen til kyst.no.

- Viktig bidrag til bedre fiskehelse

Aquagen ser at det er et stort marked for dette produktet i alle land det drives oppdrett av regnbueørret.

- Bruk av rogn som er selektert for flavobakterioseresistens vil redusere antibiotikabruken ved utbrudd av sykdommen. Generelt har QTLer for virusresistens vært en stor suksess innen oppdrett av laks. Dette har også gitt god effekt for IPN-resistens hos regnbueørret. De resultatene vi har for flavobakterioseresistens er svært lovende, så vi har stor tro på at dette produktet vil gi et viktig bidrag til bedre fiskehelse, ifølge Vik Mariussen.

Når det gjelder marked sier Vik Mariussen påpeker at situasjonen for regnbueørreten har vært utfordrende, særlig etter at Russland innførte restriksjoner for import fra Norge.

- Produksjonen av regnbueørret har hatt en sterkt fallende trend, spesielt i Chile. Vi har imidlertid registrert en økt interesse for regnbueørretrogn blant norske oppdrettere, kanskje fordi produksjonen globalt er redusert og at det gir muligheter for gode priser, tror hun. 

Faktaboks: 

  • Bakterien Flavobacterium psychrophilum forårsaker sykdommen flavobacteriose hos laksefisk i fersk- og brakkvann, og er i tillegg rapportert som årsak til sykdom hos andre fiskearter. Regnbueørret er regnet som en spesielt mottakelig fiskeart. F. psychrophilum gir sår og byller hos laksefisk. Det er forskjellige genotyper som opptrer hos laks og regnbueørret.
  • I 2015 ble F. psychrophilum påvist på tre lokaliteter i Norge. På to av disse lokalitetene ble sykdom grunnet bakterien påvist hos voksen regnbueørret med sår og byller. Begge genotypene som ble påvist hos regnbueørret i 2015, viser nedsatt følsomhet for kinoloner. (Info: Veterinærinstituttet)