En utvalgt kjønnsmoden hannlaks som er klar til å befrukte rogn. Foto: Aguagen.

Får ikke produsert nok luseresistent rogn

Aquagen merker en stor interesse for deres nye rogn som skal gjøre fisken mer luseresistent. Kommunikasjonssjef Anne Vik Mariussen sier til kyst.no at de ikke har stor nok andel stamfisk av begge kjønn, til å dekke inn etterspørselen på denne typen rogn. - Vi kunne ha levert mye mer om vi hadde hatt kapasitet til å produsere mer, forklarer hun.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Vik Mariussen opplyser at de opplever en betydelig interesse for genetikkens betydning for økning i prestasjoner som luseresistens, virusresistens og vekst, og sier de nå har en stor etterspørsel på rognen "GEN-innOva GAIN", hvor det benyttes to ulike seleksjonsmetoder for å øke luseresistensen.

Rognen ble lansert i høst og grunnet mangel på nok stamfisk av begge kjønn til denne typen rogn, kan de ikke dekke inn etterspørselen fra havbruksnæringen.

Kommunikasjonssjef Anne Vik Mariussen. Foto: Aquagen.

- Det har vært veldig stor etterspørsel etter den nye rognen, og vi kunne ha levert mye mer om vi hadde hatt kapasitet til å produsere mer. Vi antar at vi kunne ha levert nesten dobbelt så mye GEN-innOva GAIN hvis vi hadde hatt nok stamfisk som tilfredsstilte kravene til denne produksjonen, påpeker Vik Mariussen til kyst.no.

- Produksjonen av dette produktet krever at vi finner både hunnfisk og hannfisk med de riktig genene, og antallet av slike stamfisk har ikke vært stor nok til å dekke etterspørselen, legger hun til.

Selskapet planlegger nå å kunne øke produksjonen av stamfisk for nettopp denne rogntypen i 2017.

- Det endelige svaret på dette kommer imidlertid etter vi har fått resultatene fra genotypering av aktuelle stamfiskkandidater for ny laksegenerasjon som utføres i mai 2017, påpeker hun. 

Stamfiskproduksjonen deres har gitt rognleveranser på totalt 55 millioner av denne typen i rognsesongen 2016/2017 ( gjelder allerede levert og fremtidige bestillinger).

- Dette utgjør 22 % av all lakserogn som er/skal leveres fra AquaGen i 2016/2017-sesongen, konstaterer hun.

- Hva betyr mangelen på denne typen rogn for oppdretterne?

- Det er beklagelig at vi ikke ha klart å produsere GEN-innOva GAIN til alle oppdrettere som ønsket dette produktet. Det ligger en meget omfattende seleksjon bak produktet og dette har medført høyere krav til planlegging og logistikk knyttet til testing og seleksjon av stamfisk enn tidligere, forklarer hun.

- Sammenlignet med bruk av våre andre produkter som ikke er selektert ved hjelp av genomisk seleksjon, vil de få laks med til delsandre egenskaper. Disse produktene gir god vekst og har minimum QTL for IPN-resistens og QTL for fjerning av lusesamlerfisk. Det er også mulig å få ekstra resistens mot PD og CMS samt ekstra rød filetfarge, legger hun til.

- I front av utvikling

Vik Mariussen sier videre at deres overordnede mål er å levere det mest livskraftige og lønnsomme genetiske materialet til oppdretterne.

- Dette betyr at vi alltid må være i front av utviklingen og ta i bruk nye teknologiske metoder. Vi bygger ut stamfiskanlegget NST i Steigen, slik at vi kan øke kapasiteten totalt og sikre levering av rogn året rundt.

- Hvordan vil du oppsummere 2016 så langt for Aquagen?

- Det har vært et meget bra år med mye aktivitet i hele bedriften. Dette er det første året hvor vi har levert rogn med økt resistens mot lus, AGD og vekst ved bruk av genomisk seleksjon. Dette er en metode som gjennom bruk av avansert teknologi og statistikk, øker sikkerheten og nøyaktigheten ved utvelgelsen av stamfisk til rognproduksjon. Vi har også satset ytterligere på avlsprogrammet for regnbueørret og startet opp avlsprogram for rognkjeks, opplyser hun.