Brit Hjeltnes fikk overrakt prisen av medlem i juryen, Hans-Inge Algrøy og ble intervjuet av Heine Totland. Det synlige beviset er et bilde laget av Harald Kryvi som er kjent både som kunstner, fagbokforfatter og ikke minst professor i anatomi ved UiB.

Hun fikk årets AqKva-pris

AqKva: Prisen som hvert år deles ut under AqKva-konferansen, gikk i år til tidligere fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

AqKva-prisen er ifølge statuttene en utmerking som blir gitt til en aktør i havbruksnæringen som gjennom en spesiell innsats eller langvarig engasjement har tatt næringen et steg framover og vært et eksempel til etterfølgelse, og dermed gjort seg fortjent til en hyllest fra hele havbruksnæringen.

Prisen ble utdelt av regionleder i Sjømat Norge, Hans-Inge Algrøy, som også har vært med i juryen til prisen. Han sa under utdelingen at årets prisvinner fyller fullt ut kravet både til langvarig engasjement og god innsats.

- Denne innsatsen har vært synlig både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og prisvinneren har gjennom sin dyktighet og sine tydelige budskap blitt sterkt anerkjent blant både fotfolk og fagfolk i næringen.

Synlig og uredd

Han påpekte videre at prisvinneren har vært godt synlig i næringen gjennom en årrekke, en hyppig deltaker og foredragsholder på fagkonferanser.

- Hun har aldri vært vanskelig å be om å holde et innlegg, og er alltid interessant å høre på, ut fra både faglig styrke og evne til å formidle og engasjere. Hun har også vært lett tilgjengelig for pressen, ivrig på sosiale medier og har alltid tid til en velformulert kommentar.

Algrøy trakk videre frem at Hjeltnes gjerne gir krasse stikk, for eksempel til måter næringen reagerer på eller ikke reagerer eller handler på, men de spisse formuleringene kan ofte være iblandet en lun og underfundig humor, og av og til en god vits eller historie.

Lang fartstid

Brit Hjeltnes begynt å jobbe ved Havforskningsinstituttet i 1979, der hun gjennomførte sin doktorgrad og disputerte i 1991 med en oppgave rundt utvikling av en vaksine mot vibriose. Hun fortsatte ved denne forskningsinstitusjonen, til slutt som leder for fiskehelse frem til 2002, da hun begynte å jobbe på Veterinærinstituttet. 

Der var hun frem til årsskiftet da hun gikk av med pensjon fra stillingen som fagansvarlig for fiskehelse.

Hun har også vært medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø sin faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd i tillegg til å ha deltatt i mange andre komiteer, utvalg, grupper og råd.

Tidligere vinnere

I fjor gikk prisen til Åsta Haugarvoll fra Lingalaks for sitt langvarige arbeid som  gjennom drift av visningssenteret til Lingalaks har drevet aktiv formidling av kunnskap om fiskeoppdrett til allmennheten.

Se alle de tidligere prisvinnerne under:

 • 2006 - Jørgen Borthen
 • 2007 - Erlend Waatevik
 • 2008 - Gerhard Alsaker
 • 2009 - Eivind Bergtun
 • 2010 - Olav Svendsen/Salma
 • 2011 - Cato Lyngøy
 • 2012 - Magnar Ottesen
 • 2013 - Elin Tveit Sveen
 • 2014 - Harald Mundal
 • 2015 - Bjørn Olav Rosseland
 • 2016 - Torhild Lohne
 • 2017 - Norsk Fiskeoppdrett
 • 2018 – Sveinung Sandvik
 • 2019 - Åsta Haugarvoll

Juryen for Akva-prisen har i år bestått av Kjell Arne Møklebust, styreleder i AqKva; Hans-Inge Algrøy, regionsjef havbruk Vest og Pål Mugaas Jensen, redaktør av Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no.