Line Ellingsen, daglig leder i Ellingsen Seafood er bekymret for økt byråkrati. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

- Økt byråkrati er overveldende for små og mellomstore bedrifter

aqKva: Line Ellingsen i Ellingsen Seafood mener økt dokumentering og rapportering skaper unødvendig mye arbeid, og mener at dette må kunne løses på en bedre måte. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ellingsen Seafood-sjefen snakket under aqKva-konferansen om lokal sjømatproduksjon i et verdensmarked, tradisjoner og nye utfordringer. 

Hun pekte på at den største utfordringen de har er lakselus, som hun mener er den nye sjefen. Hun mener likevel på et annet dagligdags problem som skaper merarbeid og hodebry for oppdrettere.

- Økt byråkrati er overveldende for små og mellomstore bedrifter. Det er mange tilsynsorganer, og det er svært krevende for oppdretterne.

Ellingsen påpeker at under tilsyn henger de seg opp i små ting som er irrelevant, og forteller om et tilfelle der det under tilsyn ble påpekt at Ellingsen Seafood hadde feil form på håven.

Økt grad av dokumentering

Det blir også flere brev, og Ellingsen forteller at språket ofte er komplisert. De ser også en økt grad av rapportering.

- Det rapporteres til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Det lages egne rapporter og det er bortkastet tid. Det må kunne gjøres på en bedre måte.

I tillegg blir det flere regler. Det er bra med regler, da det er fint å vite hva man skal forholde seg til. Men man må likevel setter spørsmål ved hensikten og om reglene er i takt med tiden.

Ellingsen trekker frem eksempelet med 48 timers regel for brønnbåt.

- Det er innført for å hindre smitte av PD, men er det like hensiktsmessig over hele landet?

At båten skal vaskes, desinfiseres og ligge til kai i 48 timer mener hun er for dyrt og stjeler kapasitet.

10 meter per måned

Videre peker hun på værutsatte lokaliteter. Ellingsen Seafood ønsket å flytte flåten deres, da det ble for tøft værmessig der den lå. Ønsket var å flytte denne 170 meter, men arbeidet tok lang tid.

- Vi søkte om dette og det tok 17 måneder, eller 10 meter per måned. Dette er bortkastet tid og det må kunne gjøres enklere.

Når det gjelder laksetildelingsforskriften og tilbaketrekking av lokaliteter dersom de har vært inaktiv i mer enn to år, mener Ellingsen det burde være mulig å øke tidsrommet.

- Det vi ser er at ting nesten aldri går som planlagt, og det er lite handlingsrom dersom de to årene blir stående. Det blir veldig lite fleksibelt og det bør kanskje utvides til 3-4 år, sier hun.