- Fordelene med lukket anlegg er å hente den vanntemperaturen du ønsker, om vinteren henter vi dypere vann som er varmere, sier forsker Sigurd Handeland fra Uni Research. Foto: Inger Jo Tellefsen
- Fordelene med lukket anlegg er å hente den vanntemperaturen du ønsker, om vinteren henter vi dypere vann som er varmere, sier forsker Sigurd Handeland fra Uni Research. Foto: Inger Jo Tellefsen

– Dypere vann gir bedre vekstrate for postsmolt

- Fordelene med lukket anlegg er å hente den sjøvann med temperaturen du ønsker, om vinteren henter vi dypere vann som er varmere. Overlevelsen av postsmolt er 99 % i lukkede anlegg, sier forsker Sigurd Handeland fra Uni Research.

Publisert

Sigurd Handeland, forsker ved Uni Research Miljø og Integrert havbruksbiologi delte torsdag, sine erfaringer med postsmoltproduksjon i gjennomstrømmingsanlegg under Aqkva på Stord.

- Hvorfor har vi fokus på lukket postsmoltproduksjon?, spør han.

- Vi har fokus på dette, fordi du får en bedre kontroll i tidlig sjøfase, du får en bedre beskyttelse mot lus/patogener, og du ser at avfall og fecalier kan samles opp. Du får også en redusert rømmingsfare og du får stabile temperatur-betingelser, sier Handeland.

Uni-forskeren har jobbet med to forskjellige lukkede anlegg forsøk. Han har studert postsmolt på Marine Harvest lokalitet Molnes i Skånevik og ved pre-line anlegget på Sagen. Disse to forsøkene oppsummerer han i dagens innlegg.

Oppnår ønsket temperatur

- Fordelene med lukket anlegg er å hente den sjøvann fra temperaturen du ønsker, om vinteren henter vi dypere vann som er varmere. Vi ønsker ikke å hente det øverste vannet, der vi vet lusen er. Vi henter heller vannet fra ti meter, sier han.

- Hvis vi tar dypere vann inn i de lukkede anleggene, kan vi forvente å få et mer temperert vann så vi får en reel temperatur-gevinst, legger han til.

Handeland peker videre på at fisken vil vokse opp til ett kilo, hvorav referanseanlegget brukte totalt 36 uker på å oppnå det resultatet. Marine Harvest sin lukkede merd på Molnes brukte 33 uker på å nå ett kilo smolt.

- Vi håper lukkede anlegg kan være med å bidra til mer vekst og en grønnere næring på sikt, sier forsker Sigurd Handeland. Foto: Inger Jo Tellefsen
- Vi håper lukkede anlegg kan være med å bidra til mer vekst og en grønnere næring på sikt, sier forsker Sigurd Handeland. Foto: Inger Jo Tellefsen

- Preline fisken som ble satt ut fikk en lavere temperatur enn anlegget på Molnes. Resultatet viser en ulik vekstrate, der Preline fisken ble mindre enn kontrollfisken, forklarer Handeland.

Styrt av gradestokken

Han sier at forskjellen de ser er utelukkende styrt av temperaturene, ikke plattformtypen, påpeker han.

Forsøkene de har kjørt har brukt en større gruppe smolt, ca 280 000 smolt fra samme produsent. Der de har hentet fisk fra en felles smoltgruppe.

- Hver gang vi kjører tester følger vi de opp veldig grundig, der vi tar mange oppfølgingsprøver av gjeller og skinnkvalitet blant annet, forklarer forskeren.

Lav dødelighet

- Overlevelsen av postsmolt er 99 prosent  i lukkede anlegg, vi ser at vi klarer å ta med fisken, og får ikke høy dødelighet som vi ser i åpne anlegg. Vi ser også at det var 25 prosent bedre fôrfaktor i det lukkede anlegg på Molnes, forklarer han.

Handeland fant ikke lakselus på Preline-anlegget.

- Vi fant heller ikke AGD, og den generelle gjellestatusen var fin. Det var eneste litt utbrudd av Tenacibaculum, sier Handeland.

Han oppsummerer postsmolt erfaringene slik: 

  • Det er en god tilvekst hos postsmolt i lukkede anlegg.
  • Overlevelse på over 99 prosent i tidlig postsmolt fase.
  • Det er en god fiskehelse og lav FCE.
  • Trening kan gi økt muskelfiberrekrutering hos laksen.

- Har lukkede anlegg potensial?, spør han videre. 

- Ja, det har et stort potensiale, men vi er nødt til å jobbe videre med disse anleggene. Om fem-seks år frem i tid, vil det være mange flere av disse i drift. Vi håper lukkede anlegg kan være med å bidra til mer vekst og en grønnere næring på sikt, sier forsker Sigurd Handeland.