Statssekretær Roy Angelvik opplyste på talerstolen under aqKva 2019 i Bergen, at departementet innfører forbudet mot badebehandling i rekefelt som tidligere ble sendt på høring . Foto: Kyst.no.

Fiskeriministeren forbyr badebehandling i rekefelt - innfører høringsforslaget

aqKva: Statssekretær Roy Angelvik (FrP) i Nærings- og fiskeridepartementet opplyste at fiskerminister Harald Nesvik i dag vil lansere et nytt regeleverk for utslipp av lusemidler. *oppdatert. 

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under den årlige havbrukskonferansen aqKva som i år går av stabelen i Bergen, uttalte statssekretær Roy Angelvik (FrP) i Nærings- og fiskeridepartementet at han har flere nyheter å melde om, og påpekte at han var glad for å være på aqKva konferansen for tredje året på rad som representant for fiskeriministeren. 

Deretter tok Angelvik for seg det mye omdiskuterte regelverket for bruk av lusemidler og utslipp. Nærings- og fiskeridepartementet vil nå innføre badebehandlingsforbudet, som tidligere ble sendt på høring.

De nye reglene stiller krav til bruk av såkalte bademidler i anlegg som ligger i reke- eller gytefelt– eller nærmere enn 500 meter fra slike anlegg. I slike anlegg kan bademidler kun brukes når behandlingen gjøres i brønnbåt, ikke i merd med presenning. Behandlingsvannet med lusemidler må deretter transporteres bort fra anlegget. 

 Angelvik avslørte at Fiskeriministeren i dag skal offentliggjøre at badebehandlingsforbudet vil tre i kraft.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet kommer det frem at reglene for bruk av legemidler mot lakselus nå strammes inn.

- Det er stor usikkerhet knyttet til miljøeffekten av lusemidler i oppdrettsanlegg. Derfor strammer vi nå inn reglene for bruk av slike legemidler ut i fra et føre-var-hensyn, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i meldingen. 

Miljø og fiskehelse

Forslaget om å stramme inn reglene var på høring i fjor høst.

- Vi mottok mange høringssvar i saken med svært delte meninger. Jeg har gjort en vurdering ut fra hva forslaget vil bety for miljøet, og for fiskehelse og fiskevelferd, sier Nesvik.

Fra toppåret 2014 er antall resepter på badebehandlingsmidler redusert med 87 prosent.

- Siden denne problemstillingen kom opp for noen år siden, er legemiddelbruken redusert kraftig, sier fiskeriministeren.

De nye reglene vil tre i kraft så snart som mulig. 

Berører 426 lokaliteter

Statsekretær Angelvik opplyste videre i sitt innlegg at de har vurdert alle innspill i saken, og kan ikke se at de har mottat innspill som faglig har endret forslaget som ble sendt på høring.

Totalt var det sendt inn rundt 34 innspill.

- Vi utvider ikke buffersonen fra 500 til 1000 meter, selv om vi har fått mange innspill på dette under høringen, påpekte Angelvik.

Statssekretæren kunne også fortelle at Nesvik ønsker et nytt regelverk, ettersom han mener at ulike områder trenger ulik beskyttelse fra lusemidler.

Les også i Norsk Fiskeoppdrett magasin nr.12 om hørringsvar rundt utslipp av behandlingsvann spriker.

Det totale antallet lokaliteter som berøres av det nye forbudet til Fiskeridepartmentet, er på hele 426 lokaliteter.

På detaljnivå fordeler det seg slik:

  • Lokaliteter i rekefelt: 22
  • Lokaliteter nærmere enn 500 m fra rekefelt: 167
  • Lokaliteter i gytefelt: 230
  • Lokaliteter nærmere enn 500 m fra gytefelt: 259
  • Totalt som vil bli berørt av ett av punktene over: 426

Bli flinkere å forklare, ikke forsvare

Angelvik viste også til en ny rapport om havbruk til havs, som Nærings- og fiskeridepartementet la frem i går.

Statssekretæren påpekte også i innlegget sitt de endringene regjeringen har gjort hittil, og tok for seg trafikklyssystemet, som han mener fungerer veldig godt. 

- Havbrukssnæringen begynner å skjønne at trafikklyssystemet er kommet for å bli. Det kommer til å bli litt skifte i farge på de ulike produksjonsområdene, men systemet fungerer godt, sier han. 

Angelvik sa avslutningsvis at han gleder seg til neste års konferanse, uansett om han kanskje kan bli statssekretær for kulturdepartementet.

- Jeg stiller uansett hvilken rolle jeg har til neste år, påpekte han til latter fra publikum i konferansesalen.