Den 24-meter lange «AQS Hydro» blir foreløpig ikke realisert.
Den 24-meter lange «AQS Hydro» blir foreløpig ikke realisert.

Setter ny hydrogen servicebåt på vent

AQS og NSK melder at de setter «prosjekt hydrogen» på is, som følge av regjeringens forslag om grunnrenteskatt.

Publisert Sist oppdatert

Det planlagte fartøyet skulle erstattet et tilsvarende fartøy med ca. 250.000 liter dieselforbruk.

- Med bakgrunn i usikkerheten rundt hvordan den foreslåtte ordningen vil få innvirkning på AQS settes dette på vent. Vi kan ikke ta denne investeringen på nåværende tidspunkt da usikkerheten er for stor, understreker daglig leder Kristian Hjertvik i meldingen.

- Vi frykter at våre største kunder for fremtiden vi ta investeringene «in house» på grunn av fradragsordningen og at dette kan føre til tøffere levekår for servicebåtrederiene og våre leverandører, sier han.

Stopper flere planer

AQS stopper også sine planlagte ombygginger av eksisterende båter. Her ligger planene klare for ombygging av fire eksisterende båter til batterihybrid drift.

- Sjømatnæringen er den mest hardt satsende næringen på grønn teknologi. Har vi tid og råd til dette miljømessig? Hvilken næring skal hydrogenknutepunktene selge sitt hydrogen til fremover, hvis ikke oppdrettsnæringen satser i den retningen, sier daglig leder i meldingen.

Hjertvik forteller til Kyst.no at investeringene for nybygget ligger på ca 160 millioner kroner, og ombyggingene på ca 50 millioner.

- Men for vår del er det mer stoppen i flåtefornyelsen og utsettelsen av grønnere løsninger som bekymrer, sier han avslutningsvis.