Aqua Kompetanse har ansatt Hanna Sæteraas Bjerke (33) fra 1. januar 2024, som skal jobbe som veterinær spesialist innen akvakultur.

Vil bruke kompetansen til å utgjøre en positiv forskjell i næringen

Hanna Sæteraas Bjerke er en av seks i landet som kan skimte med tittelen veterinær spesialist innen akvakultur. Hun er ny i Aqua Kompetanse-temaet og vil tilhøre fiskehelseavdelingen i selskapet. 

Publisert Sist oppdatert

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i juni 2000, og i dag har de avdelinger i Tromsø, Sandnessjøen, Rørvik, Flatanger, Namsos, Stavanger og Bergen. 

- Klarer ikke holde meg helt unna feltarbeid

Selskapet utvidet nylig teamet med Hanna Sæteraas Bjerke, som skal jobbe som veterinær spesialist innenfor akvakultur.  

- Jeg ble offisielt ansatt fra 01.01.2024, men er for tiden hjemme i foreldrepermisjon. Våren 2024 er jeg tilbake i full jobb, og jeg kan ikke si annet enn at jeg gleder meg, sier hun til Kyst.no. I Aqua Kompetanse skal 33-åringen hovedsakelig jobbe med fag, prosjekter og forebyggende fiskehelsearbeid. 

Aqua Kompetanse:

  • Selskapet ble stiftet i juni 2000, og har i dag avdelinger i Flatanger, Namsos, Rørvik, Sandnessjøen, Bergen og Tromsø. 
  • Selskapet utfører alle typer undersøkelser knyttet til marint miljø og oppdrett. 
  • Det er cirka 85 ansatte i bedriften, som består av fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer, samt andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi. 

- Jeg klarer nok ikke å holde meg helt unna merd-og karkanten, så noe feltarbeid vil det trolig fortsatt bli, sier hun engasjert. 

Selskapet har i dag omtrent 85 ansatte, fordelt på de ulike avdelingene fiskehelse, vanndynamikk, miljøtjenester og FoU. 

- Jeg tilhører fiskehelseavdelingen i selskapet. Målet er at alle selskapets avdelinger skal samarbeide på de områdene dette er relevant og fordelsmessig. Dette mener jeg selskapet har gode forutsetninger for å få til, sier hun. 

Den ambisiøse 33-åringen sier at hennes mål har alltid vært å kunne benytte sin kompetanse til å utgjøre en positiv forskjell i næringen. 

- Det kan være i form av små enkle tiltak på merdkant, kunnskapsdeling eller systematisk produksjonsplanlegging. I min nye stilling i Aqua Kompetanse vil jeg få mulighet til å jobbe enda mer med slike utfordringer.

Vil binde kontorene ytterligere

33-åringen fra Klæbu, utenfor Trondheim, forteller at hun har lenge observert arbeidet til Aqua Kompetanse og mener de fremstår som et svært fremoverlent og seriøst selskap. 

- Deres arbeid innenfor fag, operativt fiskehelsearbeid og FOU er for meg spesielt spennende. Jeg ser også fram til å kunne være med på videre oppbygg av fiskehelseavdelingen i region sør/vest. Kundemassen og tjenestene selskapet tilbyr i området øker i takt med næringens etterspørsel.

Hanna Sæteraas Bjerke trives godt i felten, men har innimellom også holdt foredrag om hennes erfaringer som veterinær da hun jobbet i FoMAS og Åkerblå.

Bjerke vil jobbe fra hjemmekontor i Haugesund, og ettersom Aqua Kompetanse har kontorer både i Stavanger og Bergen, er det relativt kort vei til begge kontorer.

- Planen er at min plassering i Haugesund vil binde kontorene ytterligere sammen, samtidig som det er strategisk plassert i forhold til oppdrettsanlegg i områdene.

Hun påpeker at Aqua Kompetanse opplever økt etterspørsel på tjenester knyttet til rådgiving, fiskehelse og biosikkerhet og har den siste tiden samlet et godt team som skal jobbe med dette. 

- De slår i tillegg et slag for biosikkerheten, og tilbyr nå også hygienekontroller av fartøy i området.

Veterinær spesialist

Bjerke har nå åtte års erfaring fra praktisk klinisk fiskehelsearbeid, kursing og rådgiving på sørvestlandet. 

Hanna Sæteraas Bjerke skal jobbe som veterinær spesialist innen akvakultur i Aqua Kompetanse.
33-åringen fra Klæbu har over åtte år med erfaring fra feltarbeid, og ser frem til å bruk sin kompetanse i selskapet.

- Jeg har erfaring innenfor matfisk-, stamfisk- og settefiskproduksjon med hovedoppgaver knyttet til forebyggende helsearbeid, velferd og biosikkerhet. Jeg sitter for tiden også i styret til Akvaveterinærenes forening. De siste årene har jeg også tatt etterutdanning, og er nå en av seks i landet som kan kalle meg veterinær spesialist innen akvakultur, sier hun fornøyd. 

Bjerke jobbet først i fiskehelsetjenesten FoMAS på Vestlandet,  som senere ble kjøpt opp av Åkerblå. 

- Dette har vært både lærerikt, hektisk og givende på en gang. Det var også spennende å være med på fusjonen av disse to selskapene og tiden etterpå. Jeg har fått muligheten til å samarbeide og lære av mange dyktige mennesker, både innenfor fiskehelsetjenesten og næringen for øvrig, sier 33-åringen. 

Minnene og erfaringene ville Bjerke ikke vært foruten. 

- Framfor alt kommer jeg til å savne kollegaer og kunder som jeg har jobbet med i mange år, legger hun til.