Målet med studien var å identifisere fellestrekk for de mest effektive lusespiserne, og dermed kunne foreslå konkrete tiltak for økt lusespising hos rognkjeks. Foto: Aqua Kompetanse AS.
Målet med studien var å identifisere fellestrekk for de mest effektive lusespiserne, og dermed kunne foreslå konkrete tiltak for økt lusespising hos rognkjeks. Foto: Aqua Kompetanse AS.

Slik blir rognkjeksen en bedre lusespiser

Gjennom 2019 og 2020 ble flere parameter kartlagt for å identifisere fellestrekk mellom de mest effektive lusespiserne, for å kunne foreslå konkrete tiltak for økt effekt ved bruk av rognkjeks som rensefisk.

Publisert

I en artikkel i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett beskriver Marthe Austad, Lauris Boissonnot, Silje Stensby-Skjærvik og Trine E. Sakariassen, alle fra Aqua Kompetanse AS et prosjekt som rensefisk-teamet i selskapet har ledet, finansiert av rognkjeksoppdretterne Namdal Rensefisk AS og Nordland Rensefisk.

- Rognkjeks har vist seg å være en effektiv lusespiser, og flere studier viser at rognkjeks kan være med på å holde lusenivået i sjakk. Men, lusespisingen varierer mellom lokaliteter og gjennom året. Gjennom 2019 og 2020 ble flere parameter kartlagt for å identifisere fellestrekk mellom de mest effektive lusespiserne, for å kunne foreslå konkrete tiltak for økt effekt ved bruk av rognkjeks som rensefisk, skriver de.

Stort potensial

De påpeker at potensialet av bedre forståelse og effektivisert bruk av rensefisk er derfor stort.

- I denne studien har vi kartlagt vekt, lusespising, kosthold og velferdsindikatorer til rognkjeks i flere kommersielle sjøanlegg i Midt-Norge. Målet var å identifisere fellestrekk for de mest effektive lusespiserne, og dermed kunne foreslå konkrete tiltak for økt lusespising hos rognkjeks, skriver de.

Resultatene viser bl.a. at jo mindre rognkjeksa var, desto flere lus hadde den spist. 90 % av all lusa som ble funnet i magen på rognkjeks hadde blitt spist av individer som var mindre enn 100 gram. Lusespiserne som veide under 40 gram hadde flest lus i magen, hvor hvert individ hadde i snitt 20 lus i magen.

- En god strategi for å øke andel lusespisere kan være å drive utsortering med jevne mellomrom. Da kan man sortere ut rognkjeks større enn for eksempel 300 gram, og supplere med ny, liten rognkjeks med jevne mellomrom. Dette vil også kunne ha positiv effekt på fôringskontrollen.

Ernæring er viktig

Man studerte også ernæringsstatus og velferd hos rognkjeks ved å se på leverfargen.

 Resultatene viste at individer som hadde god ernæringsstatus hadde høyere sannsynlighet til å spise lus enn individer med redusert ernæringsstatus.

Det påpekes derfor viktigheten av å sørge for at rognkjeksen blir fôret riktig.

- Desto flere fôrtyper rognkjeksa hadde i magen, jo finere leverfarge hadde den. Resultatene foreslår at rognkjeksa som hadde et variert kosthold hadde bedre ernæringsstatus. Lus er energifattig, og kan sees på som «snacks» som rognkjeksen spiser når den har fått tilstrekkelig energi fra andre fôrtyper.

Det blir gjerne sagt at rognkjeks velger å spise kun begroingsorganismer hvis dette finnes, og at lusespisingen reduseres hvis not, tauverk og rensefiskskjul ikke spyles/vaskes ofte nok .

- I motsetning til dette viser våre resultater at tilgang på begroingsorganismer ikke har negativ effekt på lusespising. 54 % av lusespiserne hadde nemlig også spist begroingsorganismer som spøkelseskreps alger, m.m.