Utviklingssjef Svein Martinsen i Morefish sier det på seminaret blir fagstoff til både røktere, prosjektfolk, finans, forsikring og akademia. Foto: Aqua Nor

Morefish og Norsk Fiskeoppdrett arrangerer RAS-seminar på Aqua Nor

Risiko og kompetansebehov i RAS-systemer er problemstillinger som rådgivingsselskapet Morefish ønsker i samarbeid med bla. Norsk Fiskeoppdrett å sette søkelyset på under et seminar på Aqua Nor.

Publisert Sist oppdatert

Svein Martinsen, utviklingssjef i Morefish sier til Kyst.no at han ser frem til både messe og seminar.

- Vi har det siste året etablert et samarbeid med Alde Akva og Linq Prosjekt, og vi har jobbet med Blue Unit over flere år. Den samlede kompetansen i gruppen utgjør en unik bredde som vi tilbyr i markedet. På dette seminaret gir vi et innblikk i viktige problemstillinger og løsninger som vi jobber med til daglig, påpeker han.

Martinsen sier de erfarer at markedet etterspør kompetanse og risikoavlastning i prosjektene, og derfor velger de å sette fokus på dette i seminaret.

- RAS-teknologien er sammensatt av mange ulike fagfelter, som skal samhandle. For å bygge sikre og forutsigbare anlegg, er det nødvendig å kjenne til risikofaktorene i teknologien, og også hvordan disse skal forebygges under de ulike fasene i et prosjekt; design, prosjektering, bygging og drift.

Norsk Fiskeoppdrett er medarrangør

Utviklingssjef Svein Martinsen i Morefish sier det fortsatt er mye å gå på for å få stabile og prediktive prosesser i RAS-anlegg. Foto: Morefish

For å arrangere seminaret har Morefish også fått med seg Norsk Fiskeoppdrett. Redaktør Pål Mugaas Jensen, sier at fagbladets deltagelse er en del av en strategi for å engasjere seg enda sterkere inn mot denne spesielle formen for oppdrett. 

- Landbasert oppdrett, både med og uten RAS-teknologi, kommer for fullt. Da er det helt selvsagt at vi som fagmedium må være med på den utviklingen. Det å produsere fisk i RAS krever en stor tilleggskompetanse i forhold til det å drive i gjennomstrømning, enten det nå er i sjøen eller på land. Derfor er det helt åpenbart at her er det påkrevet ikke bare å forske frem mer kunnskap, men å også få den ut til de som skal operere slike anlegg. Fallgruvene er mange og til dels med enorme konsekvenser. Slik kunnskapsspredning er en rolle vi som fagformidler i 45 år også innenfor RAS tar på største alvor, sier han.

Fortsatt mye å gå på

Utviklingssjefen understreker at markedsinteressen for landbaserte påvekst-anlegg har drevet innovasjonen et godt stykke videre.

- Vi bruker å si at RAS teknologien er 80% moden. Det er fortsatt mye å gå på for å få stabile og prediktive prosesser, som gir forutsigbart resultat. Tenk på bryggeri og meierivirksomhet som produserer produkter med samme smak og konsistens – med biologiske innsatsfaktorer. Slik må RAS teknologien også utvikle seg – mer prosesskontroll, faglig brukerstøtte, operativ kunnskap, kunstig intelligens og færre hendelser, forteller han. 

Når slike anlegg skal prosjekteres og bygges, mener han det er viktig at de ulike fagene snakker sammen og har felles forståelse for sluttproduktet.

- Fiskeoppdrett er konstruksjoner i flere «dimensjoner», der biologi, vannkjemi, vannhydraulikk, mekanikk og prosesskontroll skal samhandle. Alt må virke alltid. Derfor er samhandling i tidligfase ekstremt viktig, og vi belyser dette med et foredrag om samspill i prosjekteringsfase, utdyper Martinsen. 

Fagstoff til alle

- Hva kan de som kommer på seminaret forvente seg?

På seminaret har vi fagstoff til alle, både røktere, prosjektfolk, finans, forsikring og akademia. Vi gir et innblikk i viktige premissgivere som skal sikre gode og funksjonelle oppdrettsanlegg – og som ikke minst setter fiskevelferden høyest. Vi er en gjeng som er meget løsningsorienterte, så her kan det også være noen tips å plukke med seg, forteller Martinsen.

Selskapet lanserer også Morefish Academy nå i høst som er en ny e-læringsplattform spesialtilpasset landbasert akvakultur. Morefish Academy vil ifølge Martinsen være en samling av web-baserte kurs, klasseromskurs og webinarer og tilbyr kompetanseutvikling på ulike nivå.

De siste tre årene har selskapet kurset over 400 personer innenfor RAS-teknologi, og behovet er stort. Med e-læring når de også ut til kunder utenlands, og det er ganske stor etterspørsel etter denne typen tjenester fra utenlandske aktører.

- I portalen vil man finne mer enn bare RAS kurs, vi legger ut kurs innenfor andre relevante tema, blant annet sertifisering, fôring, vannkjemi, produksjon, samt organisasjonsutvikling og bedriftsøkonomi. Det blir bra! I tillegg jobber vi med et skreddersydd kurs for leverandører til landbaserte anlegg, som gir innblikk i teknologien og hvordan alt henger sammen. Vi får mange forespørsler om dette, så det er tydelig at mange nye leverandører nå har funnet seg et godt marked, forteller Martinsen avslutningsvis.

RAS-seminaret vil bli arrangert under årets Aqua Nor onsdag 25.08 kl 11 – 12.30 på rom K-340