Frode Arntsen, CEO i SalMar sier selskapet er åpen for å gå til rettslige skritt.

SalMar åpner for rettslige skritt etter grunnrenteskatten

Begrenset tilbud av atlantisk laks kombinert med sterk etterspørsel, førte til nok et kvartal med høye laksepriser, og dermed sterke kvartalsresultater for SalMar.

Publisert Sist oppdatert

SalMar skriver at det ikke er tilfeldig at de presenterer sin rapport for andre kvartal og første halvår 2023 på Aqua Nor, den store internasjonale havbrukskonferansen i Trondheim i dag.

- Vi rapporterer sterke resultater som stort sett er i tråd med våre forventninger, og god fremgang i vårt arbeid med å integrere NRS, NTS og SalmoNor i SalMar. Vi har nylig signert en refinansieringspakke, og styrket vår balanse gjennom salg av aksjer i Frøy. Alt dette gir oss et enda sterkere grunnlag for videre vekst, sier Frode Arntsen, CEO i SalMar.

SalMar er sterkt imot grunnrenteskattemodellen og nivået på denne, og mener argumentene som ble fremmet i selskapets høringssvar i januar 2023 fortsatt er relevante. Selskapet vil fortsette å argumentere for en endring av det samlede skattesystemet og skattenivået for norsk havbruk i nær og faktabasert dialog med myndigheter og beslutningstakere. SalMar er åpne for eventuelle rettslige skritt knyttet til grunnrenteskatten.

Høydepunkter fra kvartalet

* Operasjonell EBIT for konsernet var NOK 1 745 millioner i Q2 2023. Totaltslaktevolum var 44 300 tonn. Operasjonell EBIT per kilo var NOK 39,4.Operasjonell EBIT for Norge var NOK 1 790 millioner, og driftsresultat perkilo var NOK 40,5.

* Oppdrett Midt-Norge segmentet fortsatte å levere gode resultater på drift,til tross for at resultatet er påvirket av engangskostnader i perioden.Oppdrett Nord-Norge rapporterte sterke kvartalsresultater med laverekostnadsnivå.
* Salg og Industri viste solide driftsresultater, blant annet som følge aveffektiv drift i sine slakterier og videreforedlingsanlegg, og goddisponering av volum i markedet. Kontraktsandelen var på 25 prosent, mednegativt bidrag.

* Som forventet ble det slaktet lavt slaktevolum på Island i perioden for åoptimere biologiske prestasjoner.

* SalMar Aker Ocean sin Ocean Farm 1 startet sin tredje produksjonssyklustidlig i mai 2023 og forventer at slakting vil starte tidlig i 2024, ihenhold til tidligere guiding.

* For Scottish Sea Farms ble resultatene svake, påvirket av biologiskeutfordringer* SalMar beholder sin volumguiding for 2023 sine segmenter i Norge og Islanduendret. Volumguiding for Scottish Sea Farms er redusert til 27 000 tonn.

* Grunnrenteskatt har blitt inkludert med en betydelig implementeringseffekt.Etter vellykkede transaksjoner og integrasjon av NTS, NRS og SalmoNor, harSalMar i første halvdel av 2023 tatt betydelige skritt for å styrke sin posisjonsom ledende produsent av bærekraftig laks.

* Arctic Offshore Farming startet første produksjonssyklus i juli og med OceanFarm 1 er to offshore enheter i drift.
* SalMar øker også sin settefiskkapasitet gjennom at første rogn ble lagt innpå det nye smoltanlegget Tjuin i løpet av sommeren.

* Goldman Sachs Asset Management fullførte i august kjøpet av 72,11 prosent avaksjene i Frøy ASA fra SalMar sitt heleide datterselskap NTS, mot et oppgjørbestående av 4,8 milliarder kroner i kontantvederlag.

* SalMar styrket også sin balanse og finansielle fleksibilitet i august, ved åinngå usikrede låneavtaler på til sammen 16 milliarder kroner.
* Styret i SalMar foreslår å slette 13,1 millioner egne aksjer. Innkalling tilekstraordinær generalforsamling vil bli sendt på et senere tidspunkt.

I løpet av de siste årene har selskapet gjort betydelige investeringer langs hele verdikjeden. SalMar drifter RAS settefiskanlegg, kystnære oppdrettslokaliteter, offshore enheter og har flere topp moderne anlegg på land for slakting og foredling av laks.

Beholder sin guiding

- Vi er tydelige på at vår ambisjon er å fortsette å vokse og skape verdier for samfunnet og for våre aksjonærer. Hvor raskt og hvor mye avhenger i stor grad av virkningene av grunnrenteskatten som er innført i Norge. Ifølge våre foreløpige beregninger utgjør implementeringseffekten alene 2,3 milliarder kroner, sa Arntsen.

SalMar beholder sin guiding på slaktevolum for 2023 i Norge på 243 000 tonn og 16 000 på Island. For Scottish Sea Farms er forventet slaktevolum redusert til 27 000 tonn.

I Norge forventer SalMar betydelig høyere slaktevolum og tilsvarende kostnadsnivå i tredje kvartal 2023, sammenlignet med andre kvartal 2023. Og også høyere volum på Island.

For tredje kvartal 2023 forventes kontraktsandelen i Norge å bli rundt 15 prosent. For hele året 2023 forventes det at kontraktsandelen er rundt 16 prosent.