Etter flere års samarbeid med Mowi er Aqua Robotics klar for offentlig lansering

Mowi inngår langsiktig samarbeidsavtale med Aqua Robotics

Mange års samarbeid mellom Aqua Robotics og Mowi har resultert i at maskiner har fått muligheten til å testes under faktiske forholdet. Arbeidet har bidratt til at robotene nå er klare for kommersiell drift i de fleste typer not og anlegg, og samarbeidet mellom Aqua Robotics og Mowi vil dermed videreføres.

Publisert

Samarbeidsavtalen er inngått med utgangspunkt i 3 års varighet, hvor partene skal samarbeide om kommersiell drift av robotisert notvask uten bruk av impregneringsmidler og optimalisering av slike tjenester i stor skala. Tidlige erfaringer fra en rekke kunder viser at robotisert notvask flere steder kan erstatte både høytrykksspyling og bruk av impregneringsmidler på oppdrettsnøter, og videre at slike metoder også kan bidra til positive effekter på biologien i merdene slik som vekstrate, gjellehelse, lusekontroll og generell fiskevelferd. Dette er likevel komplekse områder som er avhengig av en rekke faktorer, men erfaring tyder på at en slik endring i renholdsmetodikk kan ha positive effekter på flere biologiske forhold.

Ved siden av biologiske fordeler kan man måle mindre støy fra anleggene ved å unngå notspyling, redusert ekstern smittefare siden antall båtanløp reduseres og oppnå lavere CO2-utslipp tilknyttet produksjonen siden alt renhold nå er elektrisk og krever svært beskjeden mengde energi. 

Daglig leder Kjetil Njærheim, sier det er helt avgjørende for et selskap som Aqua Robotics å ha et samarbeid med et selskap som Mowi.

- I sum ser vi at vi klarer å gi oppdretter direkte besparelser gjennom helautomatisk renhold og i tillegg anser vi de biologiske effektene til å være bonuser som tilfaller anlegget. Vi har i en årrekke jobbet for å optimalisere oppetid og notrenhold, og er nå svært glade for å se at vi skaper stor verdi for våre kunder. Det er helt avgjørende for et teknologiselskap som oss å få mulighet til å jobbe med og for en stor produksjonsbedrift som Mowi, slik at vi kan sikre en effektiv læringskurve gjennom utviklingen, sier en stolt daglig leder, Kjetil Njærheim i en pressemelding.

Aqua Robotics arbeider nå med en utrulling av 150 nye roboter for oppstart i 2024 rundt om i landet for sine kunder.

Installasjon av HALO

- Det er ingen tvil om at Mowi har vært en svært viktig samarbeidspartner for oss, og vi gleder oss over at de vil fortsette å være en viktig partner og kunde også fremover. Vi hadde ikke klart å være der vi er i dag uten et tett faglig samarbeid med Mowi. Det er likevel hvert enkelt anlegg som avgjør sin metodikk og strategi så vi ser frem til en travel høst og vår hvor vi håper å treffe mange nye og kjente ansikter, uttaler salgsjef, Stig Martin Bø i Aqua Robotics. 

Samarbeidsavtalen er basert på at alle anlegg i Mowi får tilgang på lik tjeneste, service og support uavhengig av geografisk plassering. Avtalen skal videre bidra til forutsigbarhet slik at kvaliteter og ressurser er tilpasset den enhver tids gjeldende etterspørsel etter HALO på oppdrettsanlegg.

- For å realisere vår visjon spiller teknologiutvikling en viktig rolle, spesielt gjennom vår Smart Farming strategi. Det er viktig for oss med samarbeid og nærhet til lokale aktører som kan bidra med ny teknologi som løser reelle driftsmessige utfordringer slik som for eksempel begroing på not. Derfor er vi alltid glade for å videreføre teknologi fra test og forsøk til kommersialisering og videre utrulling. Vi har under en lengre testperiode sett at teknologien bidrar til meget godt notrenhold og at Aqua Robotics tilfredsstiller våre krav og forventninger til effektivitet og kvalitet, uttaler Group Manager Seawater Production Technology, Henrik Trengereid.