Aqua Robotics får Skeie teknologi og Nysnø inn på aksjonærbasen. Styreleder i Aqua Robotics, Knut Molaug og CEO i Skeie teknologi, Håkon André Berg er åpenbart fornøyd med avtalen.

Friske penger inn i Aqua Robotics

Aqua Robotics AS har gjennomført en transaksjon på totalt ca. 85 millioner kroner rettet mot den Kristiansandsbaserte investoren Skeie teknologi AS og Stavangerbaserte Nysnø Klimainvesteringer AS, samt de eksisterende aksjonærene T.D. Veen AS, Jakob Hatteland Holding AS og Kkera Invest AS.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet skriver i en pressemelding at de vil etter transaksjonen være godt posisjonert til å nå sine ambisiøse vekstplaner, og opplyser at de for tiden opplever meget stor interesse fra markedet og har en stor ordrereserve med roboter som vil settes i drift i løpet av den neste tiden. 

- Vi ser på Aqua Robotics som et meget innovativt selskap som adresserer kritiske utfordringer som oppdrettsbransjen sliter med i dag. Selskapets fokus på teknologiutvikling som eksempelvis kontinuerlig renhold og inspeksjon/overvåking av nøtene er viktig bidrag for å utvikle næringen videre. Vi anser havbruk som en kritisk del av matforsyningen til en voksende befolkning, men videre vekst avhenger av at fiskevelferden bedres. Aqua Robotics er i våre øyne godt posisjonert til å bli en sentral bidragsyter til dette, sier CEO i Skeie teknologi, Håkon André Berg.

- Svært fornøyd

- Gründer-teamet og ledelsen i Aqua Robotics har en merittliste med utvikling og kommersialisering av teknologi, i og utenfor akvakulturbransjen. Selskapets HALO-robot vil gjøre livet bedre for både oppdretter og fisk, og i tillegg bidra til å redusere klimagassutslipp og å forhindre kobberforurensing til det marine miljøet, sier investeringsansvarlig i Nysnø, John Egil Johannessen.

Her er teamet i Aqua Robotics.

Aqua Robotics, som ledes av Kjetil Njærheim (daglig leder) og Knut Molaug (styreleder) har følgende kommentar til emisjonen og den nye aksjonærbasen: 

- Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss eiere av en slik kvalitet som deler våre visjoner og ambisjoner for hvordan vi kan lykkes med å skape verdier til hele oppdrettsbransjen. Skeie teknologi og Nysnø sin erfaring og kjennskap til bransjen appellerer til oss, dette sammen med deres fokus på teknologiutvikling for å løse utfordringer innenfor fiskehelse, fiskevelferd og bærekraft. Å utvikle ny teknologi er alltid krevende, vi har brukt betydelige ressurser for å komme dit vi er nå – med suksess i et krevende marked. Hele aksjonærfellesskapet gleder seg til samarbeidet for å sikre selskapets videre positive utvikling.