Måsøval slaktet totalt 7 573 tonn i andre kvartal, det er mindre enn 8 702 som de slaktet i samme kvartal året før.

Måsøval dropper prosjekt: - Ikke levedyktig

Andre kvartal ble svakere for Måsøval, som nå legger utviklingsprosjektet «Aqua Semi» på hyllen, som følge av grunnrenteskatten.

Publisert Sist oppdatert

Måsøval-konsernet oppnådde driftsinntekter på 805 millioner kroner i andre kvartal 2023, en nedgang sammenlignet med 934 millioner i samme kvartal i fjor. Konsernets operasjonelle EBIT i Q2 2023 var 211 millioner kroner, ned fra 501 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. 

- Nedgangen i inntekter skyldes lavere slaktevolum og mer nedgradering med lavere oppnådde priser sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Nedgangen i operasjonell EBIT er forårsaket av høyere priser på fôr og kostnader for behandling av lakselus på vår 22 generasjon, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Videre skriver de også at nedgangen i EBIT og resultat før skatt for perioden er påvirket med 45 millioner kroner relatert til nedskrivning av investeringer i Aqua Semi.

Selskapet slaktet totalt 7 573 tonn i kvartalet, mot 8 702 tonn i 2. kvartal 2022.

Mindre slakt og høyere kostnader

Konsernet rapporterer et resultat før skatt på 151 millioner kroner for 2. kvartal 2023. Implementeringen av grunnrenteskatten pr. 1. januar 2023 reflekteres i skattekostnadene på 275 mill. kr pr. periode. Konsernet rapporterer dermed et negativt resultat etter skatt for perioden på 123 millioner kroner.

Oppdrett er konsernets største segment og oppnådde salgsinntekter på 737 millioner kroner, hvorav 699 millioner er salg av laks. Lavere oppnådde priser enn i Q2 2022 og nedgang i slaktet volum førte til en reduksjon i salgsinntekter på 135 millioner. Operasjonell EBIT i Q2 2023 utgjorde 220 millioner kroner (MNOK 502). Operasjonell EBIT per kg slaktet laks var NOK 29,0 (NOK 57,7).

Konsernet opprettholder sin guiding på 24 300 tonn i 2023, med 7 200 tonn forventet i 3. kvartal 2023.

Effektene av grunnrenteskatten merkes i Måsøval-konsernet.

Gjennomsnittlig laksepris forventes å synke i Q3 2023. Fishpool forwardpris for Q3 2023 er NOK 79,2 og gjennomsnittlig terminkurs for de to siste kvartalene av 2023 er NOK 79,62.

- Måsøvals oppnådde pris ble påvirket av mer slaktevolum senere i kvartalet.

Avlyser prosjekt

Implementeringseffekten av grunnrenteskatten utgjør en utsatt skatt på konsernets biomasse på 242 millioner kroner.

Den nye grunnrenteskatten gir ikke skattelette for investeringer i utviklingstillatelser, samtidig som det innføres full grunnrenteskatt på overskudd etter at prosjektet er ferdigstilt og konsesjoner konvertert til vanlige kommersielle lisenser. 

Selskapet mottok i 2019 fire utviklingskonsesjoner for å utvikle konseptet Aqua Semi. Aqua Semi ble ifølge selskapet designet for å åpne opp nye områder for lakseoppdrett, redusere lakselus og smitte av sykdommer, forbedre fiskehelsen og redusere driftskostnadene. Prosjektets utviklingsfase ble avsluttet i 2022.

- Grunnrenteskatten gjør Aqua-Semi-prosjektet i sin nåværende form økonomisk ikke levedyktig. Måsøval har derfor besluttet å avlyse prosjektet og ta en engangsnedskrivning av investeringen med til sammen 45 millioner kroner, forteller de i rapporten.

Selskapet presiserer likevel at tillatelsene fremdeles er gyldige og at prosjektet kan restartes inntil 2027.

Skisse av Måsøvals Aqua Semi-prosjekt.