GMO-laks fra Aquabounty Technologies.

Aquabounty snakker om GMO-laks på Norsk Fiskeoppdrett-seminar

Administrerende direktør i Aquabounty, Dr Ron Stotish, skal holde en presentasjon på Norsk Fiskeoppdrett sitt seminar under EAS-konferansen senere denne uken. Dette er første gang han skal diskutere GMO-laksen på europeisk jord.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Foredraget vil være en del av Norsk Fiskeoppdrett/Fishfarming Expert/SalmonExpert sitt RAS-seminar på årskonferansen til European Aquaculture Society (EAS).

Stotish sin innfallsvinkel vil være «fordelene med å produsere GMO-laks i resirkuleringssystemer – fra egg til 5 kg på 16-20 måneder»

Dette mener han vil være med på å gjøre landbasert produksjon av oppdrettslaks til en lønnsom geskjeft.

- En slik presisjonsavlet atlantisk laks vil også kreve 20-25 % mindre fôr enn en vanlig avlet laks. Et ekstra gen som koder for veksthormon er hentet fra Chinook-laks og gir den noen unike fysiologiske fordeler som muliggjør rask vekst og bedre fôrutnyttelse og redusere den økonomisk risikoen med landbasert teknologi.

Han deltar på Norsk Fiskeoppdrett og Fishfarming Expert sitt RAS-seminar sammen med en rekke andre internasjonale RAS eksperter. Seminaret holdes i konferanse-rommet «Lammermuir II» som er å finne på EAS sitt konferanseområde i Edinburgh. Tidspunkt er 14:30 til 17:30 torsdag 22. juni.

Norsk Fiskeoppdrett/Fishfarming Expert ønsker alle EAS-delegater som har anledning til å delta på det som er det første seminaret av dette slag organisert under paraplyen Salmonview – overbygningen som forener Norsk Fiskeoppdrett, Kyst.no Fishfarming Expert (engelsk) og Salmonexpert (chilensk).