Håvard Høgstad, daglig leder i Arnøy Laks.

Blir en del av nytt Aquabyte-konsept

Aquabyte lanserer et fleksibelt konsept som gjør at flere oppdrettere kan innføre fullskala overvåking av fiskevelferd, biomasse og lusetall. Arnøy Laks blir første partner i det nye konseptet.

Publisert

Arnøy Laks AS er første oppdrettsfirma som blir del av Aquabytes nye. Som partner kan Arnøy Laks nå tilpasse antall Aquabyte-systemer de bruker til antallet merder som til enhver tid er i produksjon. 

Det skriver Aquabyte i en pressemelding.

- Partnerskapet og avtalen med Aquabyte gjør det mulig for oss å ha kontinuerlig overvåking av fiskevelferd, biomasse og lusetall i alle våre merder samtidig. Dette vil gi oss viktig innsikt gjennom hele produksjonssyklusen, sier Håvard Høgstad, daglig leder i Arnøy Laks.

Med det nye konseptet tilpasser Aquabyte leieavtalen til oppdretterens produksjonsplan, og tar hensyn til uventede endringer som skyldes biologiske faktorer eller andre utfordringer.

Thor-Jacob Larsen i Aquabyte.

- I Aquabyte har vi opplevd usikkerhet knyttet til manglende fleksibilitet som et hinder for fullskala implementering av vårt system. Vårt nye konsept løser dette. Vi sikrer at Arnøy Laks alltid har vårt kamera og system i alle sine aktive merder, samtidig som de kan returnere systemer fra merder som ligger brakk eller må slaktes tidlig, sier Thor-Jacob Larsen, Senior Sales Manager i Aquabyte.

God innsikt

Konseptet og avtalen er kommet til etter god dialog mellom Aquabyte som leverandør og Arnøy Laks som representant for oppdrettere. Fokus har vært å utvikle et konsept som tar hensyn til begge parter.

- Vi vil gjerne takke Arnøy Laks for godt samarbeid under utviklingen av konseptet. Det har gitt oss uvurderlig innsikt i utfordringene oppdrettere har knyttet til usikkerhet under produksjon. Samtidig har vi kunnet utvikle et fleksibelt konsept og avtaletype som andre oppdrettere også vil ønske å ta i bruk, sier Thor-Jacob Larsen i Aquabyte.

Fullskala overvåking er viktig for god innsikt i kritiske parametere knyttet til fiskehelse og produksjon, men kostnadene ved full implementering har for mange inntil nå vært for store. 

- Vi har lenge vært klar over at Aquabyte-system og kamera i alle operative merder ville gitt oss ny og viktig innsikt om fiskevelferd og produksjon, men for oss har kostnadene ved dette hold oss tilbake. Det fleksible konseptet som Aquabyte nå tilbyr gjør at vi kan øke satsningen på fiskevelferd ytterligere uten å bekymre oss for uforutsigbare kostander knyttet til dette, sier Håvard Høgstad i Arnøy Laks.