For øyeblikket er det ca. 25 millioner laks, bare i norske merder, som lusetelles kun med automatisk lusetelling levert av Aquabyte. I tillegg kommer noen millioner med systemer levert av andre aktører. Når datamaskinene under utvikling av algoritmene skal lære seg hva som er en lus og ikke, hvilket stadium den befinner seg i og om det er en lakselus eller en skottelus, sitter eksperter med PC-ene og går gjennom ti-tusen på ti-tusenvis av bilder og kontrollerer. Foto: Aquabyte.

Det ligger mye god fiskevelferd i å vite

Fiskevelferdsprisen: Ukentlige manuelle lusetellinger er plagsomt for den fisken som skal telles, kan gi et svært unøyaktig bilde av hvordan det virkelig står til nede i merden, og kan resultere i unødvendig mange avlusninger. – Kunnskapen vi genererer med kamera og maskinlæring, har et enormt potensial i å forbedre fiskevelferden.

Publisert Sist oppdatert

Påstanden kommer fra Per Erik Hansen, som er produktsjef for lusetelling og velferd i Aquabyte, som er en av kandidatene til Fiskevelferdsprisen. Han var en av de første ansatte i selskapet for tre-fire år siden, og har fulgt den enorme utviklingen som har vært både i selskapet og på feltet automatisert lusetelling på disse få årene.

Men selv om han ikke er tvil om at å overlate lusetellingen til kamera og computer har mange velferdsfordeler, så tror han at velferdsmonitoreringen som de er i ferd med å utvikle, vil kunne få enda større betydning. Mer om det senere.

Les også: Ny runde med Fiskevelferdsprisen: – Ber om kandidater

Manuell lusetelling

I dag sier luseforskriften at man skal telle lus på ti fisk fra halvparten av merdene minst en gang i uken når temperaturen er over ti grader, og minst hver 14. dag når den er under. Tallene skal innrapporteres til myndighetene. Det skal behandles mot lakselus i hele akvakulturanlegget dersom det i perioden 1. januar til 31. august påvises i gjennomsnitt mer enn 0,5 voksne hunnlus av lakselus eller flere enn tre lakselus av bevegelige stadier i gjennomsnitt pr. fisk. Behandling mot lakselus skal gjennomføres i hele akvakulturanlegget dersom det i perioden 1. september til 31. desember påvises i gjennomsnitt mer enn 1 voksen hunnlus
av lakselus eller flere enn fem lakselus av bevegelige stadier i gjennomsnitt pr. fisk.

Mange har kritisert metoden med å manuelt telle ti lus fra en merd med opptil 200 000 fisk for å være unøyaktig når lusenivåene er så lave som de normalt er – og etter forskriften skal være.

Med et gjennomsnittlig antall merder i drift i 2021 på 3742 (per 31.oktober 2021) betyr det at ca. 19 000 fisk må tas opp og telles hver uke. Selv om fisken er bedøvd vet man at generell håndtering av fisk, og spesielt det å holde den ute av vann for en tid, er en stor belastning. I tillegg kommer stressmomenter på fisken i merden som følge av at en orkastnot må senkes, og at tellingen gjør at det er mye aktivitet på merdkanten. Ofte.

Les også: - Fremtiden er automatisk lusetelling

Automatisk lusetelling

I takt med at generell kamerateknologi og dataprosesseringskraft har utviklet seg veldig de siste årene, ble det etter hvert fart i tanken om at tellingen av lus kunne skje kontinuerlig uten invasive tiltak. Grunnlegger av Aquabyte, maskinlæringseksperten Bryton Shang, har tidligere fortalt til Norsk Fiskeoppdrett at han ble anbefalt av venner innen fiskeoppdrett i USA, å ta turen til AquaNor i 2017. Det han lærte der rundt lusetelling, fikk ham til å etablere Aquabyte for å utvikle en automatisk metode for å telle lakselus.

Både han og investormiljøet på den amerikanske vestkysten tente på ideen, og med etter hvert nærmere 200 millioner kroner i emisjoner, hadde han nok til å kunne sette fart på utviklingen. Han kalte det i et NF-intervju «The Silicon Valley Way», et uttrykk som oppsummerer at ting der borte gjerne utvikles rask.

Status på slutten av 2021 er at 12 ulike oppdrettsselskap i Norge har fått dispensasjon fra Mattilsynet i til sammen 165 merder til å kun telle med kamera og datakraft.

Les hele saken om Aquabyte, som er kandidat til Fiskevelferdsprisen her i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett.