I tillegg til de 56 merdene som nå er godkjent, har Aquabyte sine kunder sendt inn søknad om ytterligere 28 merder. Foto: Aquabyte

Antallet merder med dispensasjon fra Mattilsynet tredoblet

Rett før påske er det innvilget dispensasjon fra Mattilsynet til å telle lakselus automatisk og kontinuerlig med Aquabyte sitt system for ytterligere 38 merder. Dette kommer i tillegg til de 18 merdene som allerede er innvilget slik dispensasjon. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det profilerte teknologiselskapet Aquabyte har hatt suksess med sin maskinlæringsteknologi for automatisk lusetelling – med et robust kameraoppsett og patentert optisk design.

Aquabyte har kunder langs hele kysten og alle kan nå søke om dispensasjon fra manuell lusetelling, slik blant annet Kvarøy Fiskeoppdrett og Seløy Sjøfarm har gjort. I tillegg til de 56 merdene som nå er godkjent, har deres kunder sendt inn søknad om ytterligere 28 merder. Alle godkjente dispensasjoner er med Aquabyte sitt system for automatisk lusetelling.

Les også: Så mange har søkt om dispensasjon med Stingray sitt system

Stort nybrottsarbeid

Hans Runshaug i Aquabyte sier de har utarbeidet en full dokumentasjonspakke og prosess som imøtekommer Mattilsynets veileder og krav.

- Her i Aquabyte er vi ydmyke og stolte over å ha det første og så langt eneste godkjente systemet for dispensasjon fra manuell lusetelling, og vi ser at det er stor interesse i markedet for våre løsninger. Arbeidet med godkjenningsprosessen begynte for over to år siden, og det er et stort nybrottsarbeid som er blitt gjennomført. Aquabyte har blitt mottatt positivt og konstruktivt av Mattilsynet hele veien, og vi har stor respekt for de ressurser de har lagt inn i arbeidet. En er møtt med objektive krav og en faglig tilnærming til den avanserte teknologien, og vi har utarbeidet all vår dokumentasjon gjennom forskning og uttesting, uttaler han.