Nå søker Eide Fjordbruk om å kutte ut manuell lusetelling og erstatte det med automatisk maskin-telling. Foto: Aquabyte.

Første oppdretter som søker om å få droppe den manuelle lusetellingen

Eide Fjordbruk søker som de første til å få dispensasjon fra luseforskriftens krav om manuell telling av lakselus. – Vi må være med å lage framtiden, sier daglig leder i selskapet, Sondre Eide til Kyst.no. 

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I dag må hver enkelt oppdretter søke dispensasjon fra luseforskriften til hver enkelt lokalitet, hvis manuell telling skal erstattes med nye metoder.

Da Norsk Fiskeoppdrett i april hadde en gjennomgang av alle systemene for manuell lusetelling, hadde ingen så langt søkt Mattilsynet om å få droppe den manuelle tellingen og utelukkende bruke automatisk.

Lettere oppfølging

Nå har første selskap søkt – søknaden gikk fra Eide Fjordbruk til Mattilsynet tidligere i dag, fredag. Sondre Eide forteller til Kyst.no at de søker om å få bruke systemet til Aquabyte, som har utviklet en metode for automatisk telling av lakselus ved bruk av kamerasystem fra Imenco Havbruk AS i merd, samt en avansert programvare basert på maskinlæring.

- Det som er viktig er at vi vil få en helt objektiv vurdering av lusetelling, noe som blir positivt med tanke på fiskevelferd fordi man slipper å fange og håndtere fisk hver uke. Da kan man konsentrere seg mer om produksjon og følge veldig nøye med preventive tiltak, sier han til Kyst.no.

Eide legger til at med automatisk lusetelling blir det også lettere å se hvorfor påslagene kommer og hvorfor man har blitt kvitt lusa.

- Dette vet vi egentlig for lite om i dag så automatisk lusetelling er næringens framtid uten tvil, slår han fast.

Sondre Eide er ikke redd for å være den første ute med å teste automatisk lusetelling i full skala. Foto: Eide Fjordbruk.

Omfattende dokumentert

I en pressemelding fra Eide, Aquabyte og Imenco påpekes det at systemet har vært testet på ulike lokaliteter i mange måneder, og vedlagt søknaden blir det sendt inn en omfattende dokumentasjon på systemets funksjon og nøyaktighet.

- Automatisk lusetelling er et stort steg i den digitaliseringen næringen nå går inn i. Vi har stor tro på at samarbeidet mellom Imenco og Aquabyte vil løse dette på en god måte, og ønsker å bidra til at automatisk lusetelling skal bli den nye standarden. Dette vil også være viktig for Eide Fjordbruk i forhold til vår visjon om å sette standarden for fremtidens havbruk, sier daglig leder Sondre Eide i en kommentar.

Uredd

Synes ikke dere at det er litt skummelt å være først?

- All teknologi vil ha noen feil i starten og hvis ingen er med å utvikle den så vil ikke den komme seg videre, her er det både penger og utprøving som må til. En av verdiene våre er at vi skal være uredde. Hvis vi tror på noe så må vi jobbe på. En kan ikke vente på framtiden, vi må være med å lage den, sier Eide til Kyst.no avslutningsvis

Les mer om automatisk lusetelling i Norsk Fiskeoppdrett