Kristian Blom, Daglig leder AquaCloud
Kristian Blom, Daglig leder AquaCloud

Nytt analyseverktøy gir nye muligheter

Denne høsten har AquaCloud innlemmet et analyseverktøy i datadelingsplattformen sin, noe som gir deltagende havbruksselskaper nye muligheter.

Publisert

Ved hjelp av verktøyet kan brukerene få tilgang til omfattende og detaljerte datasett som tidligere har vært utilgjengelig, forteller daglig leder, Kristian Blom, i en pressemelding.

- Vi samler inn data fra over 50% av den norske biomassen av laks og ørret og nå kan vi bruke det i det nye analyseverktøyet. Her er det et betydelig potensial for å utnytte informasjonen dataene gir oss til å ta bedre beslutninger, sier han og legger til: 

- Kraften i dataene vi nå har tilgang til, er enorm. Dette er et første skritt mot å realisere det enorme potensialet som ligger i havbruksselskapenes innsamlede data. 

AquaCloud har lansert nytt analyseverktøy i sin plattform.
AquaCloud har lansert nytt analyseverktøy i sin plattform.

Kan få innsikt i dødelighet og sammenligne

AquaCloud er en plattform for hele næringen, inkludert forskere, leverandører og oppdrettere, og alle inviteres til å bidra med data og dra nytte av informasjonen de gir. For eksempel kan det nye analyseverktøyet la oppdrettere gjennomføre benchmarking av egne prestasjoner og få innsikt i årsaker til dødelighet i sitt område.

Videre planlegger AquaCloud å utvide datagrunnlaget til å inkludere helsevariabler på levende fisk og generelt legge til rette for at næringen kan jobbe med å forbedre utfordringer med hjelp av data. Blom er overbevist om at bedre datagrunnlag er avgjørende for å løse noen av utfordringene innenfor fiskehelse og velferd.

Solid fundament 

Blom forteller at de første årene har vært dedikert til å etablere rammeverket for deling, tekniske løsninger, og ikke minst et solid juridisk fundament.

- Vi har arbeidet hardt over flere år for å bygge tillit til at vi er pålitelige forvaltere av disse dataene. Nå ser vi endelig konkrete verdier for den enkelte oppdretter og for næringen som helhet. 

Fokus på fiskehelse er en sentral del av AquaCloud sin strategi, deriblant gjennom arbeidet med standard kategorisering av taps- og dødsårsaker. Planen videre inkluderer utvidelse av standard og datagrunnlaget for å dekke helsevariabler på levende fisk, med et mål om å bidra til betydelige forbedringer innen fiskehelse og reduksjon av dødelighet i årene som kommer. 

- Denne delingsplattformen er helt i ånden til pionerene som startet eventyret med oppdrett av laks. Informasjons- og kunnskapsdeling for å løse felles utfordringer og felles vekst. I praksis er det slik at oppdretterne eier sine data, men gir AquaCloud en bruksrett og delingsrett innenfor grundige og testede styringsprinsipper, fortsetter Blom.

Kan ta bedre beslutninger

Blom peker på datadeling og bruk av informasjonen det gir som viktige tiltak for å forbedre de nåværende utfordringene i næringen. 

- De største utfordringene for næringen i dag handler om fiskehelse, forvaltningsaspektet og behovet for faktabaserte beslutninger. Vi må sikre god helse og velferd for fisken, redusere dødeligheten og basere våre beslutninger på solide data. Det koster minimalt å delta, og det er på tide å dele data ansvarlig og trygt gjennom AquaCloud. 

- Delingsplattformen vår er til for hele næringen, og vi ønsker først og fremst å tilrettelegge for at de som kan skape verdier med våre delte data, får muligheten til dette. Dette analyseverktøyet er laget for å vise potensialet og verdien til våre deltakere. Ingenting vil være bedre enn at eksperter innen analyse og kunstig intelligens kan løfte dette til nye høyder. Det er kraften i datadeling, avslutter Blom.