Prinsippskisse av Aquaculture Innovation sitt nedsenkede laksenlegg i Brønnøy kommune. Illustrasjon: Norconsult
Prinsippskisse av Aquaculture Innovation sitt nedsenkede laksenlegg i Brønnøy kommune. Illustrasjon: Norconsult

Slik skisserer Aquaculture Innovation fremtidens landbaserte lakseoppdrett

Rolf Nordmo som er daglig leder i Aquaculture Innovation, deler noen tanker rundt deres gigantiske landanlegg for laks.

Publisert

Aquaculture Innovation har den siste tiden sett nærmere på landbasert opppdrett av laks. Rolf Nordmo forteller til kyst.no at de er tidlig i prosessen med tanke på utarbeidingen av anlegget, men de ser for seg et produksjonsanlegg med fokus på matfisk av laks, med årsproduksjon på 10 000 tonn.

Rolf Nordmo er daglig leder i Aquaculture Innovation AS. Foto: Privat.
Rolf Nordmo er daglig leder i Aquaculture Innovation AS. Foto: Privat.

- Vi ser for oss innsett av smolt i anlegget, og har skissert det slik at vi ikke kjører hele produksjonslinjen. Hovedfokus er matfiskproduksjon, forteller han.

Vil utnytte flo og fjære

Anlegget skal være nedsenket i terrenget, og bygges med RAS-teknologi, da dette blant annet gir mindre energikrevende pumping av sjøvann over havnivå.

Han forteller at det gjerne er lignende anlegg på tegnebrettet hos andre aktører, men at deres konsept skiller seg fra disse.

- Det som skiller seg er her blir de veldig lave energikostnadene vi vil ha på vann inn og ut av anlegget. Vanninntak skal ligge i fjæremålet slik at vannet vil gå opp og ned med tidevannet. Man får da en lav løftehøyde, og kan bruke et teknisk prinsipp vi har tro på, sier han.

Inn i sør- ut i nord

Anlegget vil de bygge i Brønnøy kommune og tilbakemeldingene fra prosjektet så langt, forteller han har vært positive.

- Vi vet at planen ble behandlet i formannskapet i går, og ble godt tatt imot. Selv om det ikke er vedtak eller forpliktende avgjørelse rundt etableringen med dette er vi fornøyde, sier han.

Han legger til at området rent landskapsmessig er velegnet for laks på land da landskapet inviterer til tekniske løsninger.

- Vi ser for oss inntak av vann i sør utslipp i nord, legger han til.

Alt av inntaksvann og avløpsvann er også prosjektert skal renses.

Vinn-vinn

Nå har også oppdretterne oppfordret Brønnøy kommune til reguleringsplan.

- Får vi dette på plass kan man tenke seg en vinnvinn-situasjon, da man kan få bedre vei ut mot Torghatten som går forbi tomten. Bedre veier til både bebyggelse og for turisme er noe som trengs. Nord-Norge har hatt en økning innen turisme de siste årene, og vi ser ikke for oss at det blir mindre, sier han.

Trenger 150 dekar 

Selskapet ønsker å få på plass en vederlagsfri matfisktillatelse for laks.

- Vi har skissert flere muligheter for næringsområdet, også muligheter for settefiskanlegg, sier Nordmo, og legger til at lokaliteten er svært egnet til settefiskproduksjon da man har gode logistikkmuligheter, tilgang på vannressurser, og at et kai-område skal bygges opp.

Ifølge Brønnysunds avis som først omtalte saken, kom planene frem i en plan/brevet sendt til kommunen fra Nordmo kalt "Masterplan for næringsområde på Toft". Her frir han også til kommunen om at de setter av areal til deres virksomhet ved kommunen planlagte næringsområde på 500 dekar ved Toftøya.

6-700 millioner

Bakgrunnen for søknaden skal være at kommunen etter et møte med selskapet i sommer ba Aquaculture Innovation, som er et heleid datterselskap av Norsk Havbrukssenter, om å utarbeide en mulighetsstudie for slik næringsvirksomhet.

- Investeringen i det landbaserte anlegget som er under planlegging vil bli energikrevende, og vil mest sannsynlig skje gjennom et eget datterselskap hvor også eksterne investorer blir invitert til å delta, skriver Nordmo i brevet.

- Hvor stor investering beregner dere per i dag at anlegget vil være?

- Opp i 6-700 millioner er ikke urimelig. Det som vil ha en stor innvirkning på prisen er landskapsendringene som må gjøres, og grunnforholdene som ikke er helt ferdig undersøkt, sier Nordmo til kyst.no.

Han forteller at de vil gå inn med prosjekteringsplan med en gang de eventuelt får tildelt en tillatelse. Det er Fylkeskommunen som har siste ordet, og må godkjenne etablering.

Flere prosjekter

Nordmo forteller det også har hatt en del andre prosjekt gående, og i dag drifter en FoU-konsesjon hvor de har sett på lukkede merder og filterteknologi.

- Resultatene fra dette vil vi ta med oss i landanlegget, å få på plass godt filtrering for å holde lus og andre patogener ute.

De har også en søknad om utviklingstillatelser til behandling hos Fiskeridirektoratet gjennom datterselskapet Eco Fjord Farming, for konseptet Oasen.