Aquafarm Equipments har levert et lukket anlegg til Marine Harvest i Skånevik. Foto: Aquafarm Equipments.
Aquafarm Equipments har levert et lukket anlegg til Marine Harvest i Skånevik. Foto: Aquafarm Equipments.

Lukkede anlegg gav syv millioner mer i gevinst

Utstyrsleverandør Aquafarm Equipments fra Haugesund økte omsetningen med syv millioner i 2015, og satser videre på deres lukkede merd-systemer. Nå har de også søkt om seks utviklingskonsesjoner gjennom nyopprettet datterselskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aquafarm Equipments fra Haugesund ble stiftet i 2014 og leverer lukkede anlegg til havbruksnæringen. De klarte i fjor å øke både omsetningen og driftsresultatet betraktelig. Omsetningen lå på 2,7 millioner i 2014, men økte på et år til 9,9 millioner kroner, dette tilsier en økning på cirka 7,2 millioner kroner.

Driftsresultatet gikk også betydelig opp og endte på 8,7 millioner i 2015, fra minus 3,3 millioner året før. En økning på nær 11 millioner.

Nøkkeltall for Aquafarm Equipment for 2015 og 2016.
Nøkkeltall for Aquafarm Equipment for 2015 og 2016.

Neptun-3

Selskapet har i 2015 videreutviklet og produsert havbruksutstyr på eget patent for lukket merd i samarbeid med Marine Harvest, der de testet sitt lukkede merd-system i Skånevik i Hordaland. Neptun versjon tre som er i sjøen nå er verdens største lukkede merd i GRP. Den er 40 meter i diameter og over 200 tonn.

Les også: Planlegger fisk i lukket gigantmerd mai neste år

Opprettet nytt selskap

Aquafarm Equipment AS gjennomførte også en emisjon i selskapet i januar 2016 og gjennomfører i disse dager en ny emisjon ved at Westcon Group AS går inn i selskapet.

Aquafarm Equipment AS og Aquatic Concept Group har også opprettet et nytt selskap kalt Aquafarm Utvikling AS (AU) med 50 % eierandel på hvert av eierselskapene. AU ble etablert i sommer og skal ivareta utviklingsaktiviteten i konsernet. Fokuset vil være på innovasjon og optimalisering innen miljø, fiskehelse og drift.

Det nyeetablerte selskapet har også søkt om seks utviklingskonsesjoner for sitt semi-lukkede oppdrettsanlegg. Konsesjonene er tenkt plassert i Hordaland/Trøndelag.

Neptun 3 versjonen ligger i Skånevik, hvor Marine Harvest har testproduksjon. Foto: Aquafarm Equipments.
Neptun 3 versjonen ligger i Skånevik, hvor Marine Harvest har testproduksjon. Foto: Aquafarm Equipments.

- Tildeling av utviklingstillatelser vil muliggjøre a selskapet kan ta erfaringene fra Neptun videre til fullskala drift og produksjon av matfisk i semi-lukkede anlegg, forteller prosjektkoordinator Arne Henry Nilsen og daglig leder Atle Presthaug.

Aquafarm Equipment AS vil nå være utstyrsleverandør og Aquatic Concept Group vil være fiskehelseansvarlig.

- Westcon Group har som målsetting å bli en sentral industriaktør i utviklingen av bærekraftig oppdrettsteknologi ved å sette inn/overføre ressurser fra olje/gass til havbruk, opplyser de til kyst.no. 

Avlaste ulike lokaliteter

Ovennevnte prosjekt innebærer en fullskala produksjon og utvikling av produksjonsteknologisk utstyr som vil kunne forbedre gjeldende driftsmetoder i havbruksnæringen. Hele produksjonssyklusen fra smolt til slakteferdig fisk vil foregå i et lukket/beskyttet/kontrollert miljø i et integrert produksjonsanlegg. Utstyret vil kunne brukes isolert eller i kombinasjon med tradisjonelt havbruksutstyr og på den måten avlaste ulike lokaliteter.

- Prosjektet fremmer akvakulturlovens miljøformål i snever og vid forstand, da prosjektet både sikrer en bærekraftig produksjon av matfisk, samtidig som det legger til rette for fornybar ressursbruk i form av at avfall fra produksjonen kan gjenvinnes til bioenergi, gjødsel m.m, legger Presthaug og Nilsen til.

Den største aksjonærene i selskapet er ifølge proff.no Eiendomsutvikling Vest AS med 24 %, 20.00 %, 20.00%, 0.00 % og 16.00 %.

Aksjonærene tok null utbytte fra selskapet i 2015.