Nå starter verdens første avlsstasjon for rognkjeks. Fra venstre: Seniorforsker Tim Knutsen i AquaGen, daglig leder Per Anton Løfsnæs i Namdal Rensefisk, produksjonsbiolog Nina Iversen i Namdal Rensefisk, daglig leder Nina Santi i AquaGen og teknisk leder Geir-Tore Olsen i Namdal Rensefisk. Foto: Namdalen Rensefisk

Verdens første avlsanlegg for rognkjeks

Verdens første avlsanlegg for rognkjeks ble åpnet hos Namdal Rensefisk AS i Flatanger onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Namdal Rensefisk har satset nærmere 80 millioner kroner i den nye avlsstasjonen for rognkjeks, som er bygd i tett samarbeid med AquaGen.

- En viktig dag for havbruksnæringa, sier daglig leder Per Anton Løfsnæs i en pressemelding.

Anlegget blir sentralt i forskningsprogrammet for rognkjeks. Gjennom målrettet avl skal fiskehelsa og velferden til rognkjeksa bedres, samtidig som rognkjeksa skal bli en så effektiv lusespiser som mulig.

Namdal Rensefisk åpnet for bare litt over to år siden. Byggetrinn to startet før anlegget var ferdig, og nå er byggetrinn tre med avlsstasjonen ferdig.

Totalt har eierne investert 200 millioner kroner i anlegget som produserer 2 millioner rognkjeks årlig og i tillegg skal drive avlsarbeid.

Dekker halve behovet i Norge

- Hvis vi lykkes, skal vi kunne dekke halvparten av behovet for rogn fra rognkjeks i Norges, sier daglig leder Nina Santi i AquaGen AS.

Selskapet har i 40 år drevet avlsarbeid på laks og regnbueørret, og erfaringen derfra og fra øvrig husdyravl brukes nå i rognkjeksprogrammet.

- Hva betyr dette anlegget for forskningsarbeidet?
- Det gir oss fantastiske muligheter. Her kan vi justere lysmengde og temperatur, noe vi vet er utfordrende med nye arter, sier Santi.

Samtidig blir sjøvann som pumpes inn, filtrert slik at det ikke skal komme sykdomssmitte inn i anlegget. Både virus og bakterier stanses i det svært avanserte rensesystemet.

- Vi håper å kunne levere smittefri rogn, sier Nina Santi.

Namdal Rensefisk AS står for utbygginga av det nye stamfiskanlegget. Selskapet eies av Bjørøya, Marine Harvest, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Nova Sea og AquaGen.

- Det er viktig at det er flere som tar denne investeringa. Uten det, hadde vi ikke kunnet satse og utvikle avlsprogrammet. Dette muliggjør hele satsinga på rognkjeks, sier Santi.

Styreleder Frode Blakstad i Namdal Rensefisk sto for den offisielle åpninga, ved å trekke en presenning av et kar med rognkjeks.

- Eierne har et sterkt fokus på fiskehelse, og ønsker å redusere problemene knyttet til lus. Nå blir de snart i stand til å produsere rognkjeks med unike egenskaper basert på avlsmessig framgang, sa Blakstad.

Glad for rensefisk

Etter åpninga ble det arrangert et fagseminar. Utviklingsdirektør Arnfinn Aunsmo hos Måsøval Fiskeoppdrett fortalte om hvordan de har brukt rensefisk både forebyggende og som tiltak for å få ned lusetallet.

- Vi må over fra brannslokking til kontroll, sa Aunsmo, som var glad for at rensefisken kom på banen.

- Hadde vi ikke hatt rensefisk, ville vi hatt en veldig alvorlig situasjon de siste fem til sju åra, sa han.