Befruktning av coho-rogn med melke fra SRS-resistent hannfisk. Foto: Aquagen.

- Ny sterk QTL vil bidra til nedgang i antibiotikabruk i Chile

Aquagen melder at et samarbeid mellom forskere i Chile og Norge, ledet av deres selskap Blue Genomics Chile, har resultert i et gjennombrudd for oppdagingen av en svært sterk QTL for SRS-resistens hos coho laks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

QTLen for SRS-resistensen skal allerede være implementert i AquaGen Chiles rognproduksjon.

- Dette gir forventninger til et betydelig mindre smittepress av SRS i miljøet og følgelig mindre behov for antibiotikabehandling, skriver selskapet i en pressemelding.

SRS det største problemet

De viser til at Chile i dag er verdensledende innen oppdrett av coho, med en totalproduksjon på 130 000 tonn årlig, som igjen representerer 18 % av den chilenske lakseproduksjonen.

- Coho er immun mot Caligus og ILA, men er derimot meget mottakelig for bakteriesykdommen SRS (Salmon Rickettsial Syndrome), også kjent som piscirickettsiose. Bakterien finnes hos alle arter av oppdrettslaks i Chile (Atlantisk laks, regnbueørret og coho laks), og forårsaker betydelige økonomiske tap og dyrevelferdsproblemer. Behandling med antibiotika kan redusere tap ved utbrudd, men oppdrettsnæringen prøver å redusere bruken av antibiotika og søker alternative kontrollstrategier. For coho er SRS ansvarlig for 80 % av tapene grunnet smittsomme sykdommer og det meste av behovet for antibiotikabehandlinger, skriver de.

Coho laksen skal få redusert antibiotikabehandlingene med ny QTL for SRS-resistens. Foto: Aquagen.

Investeringer i avlsarbeidet

AquaGen har i løpet av de siste tre årene konsolidert avlsaktiviteten på coho i Chile ved å slå sammen tre tidligere avlsprogrammer. Dette har muliggjort en betydelig satsing, med økte investeringer i moderne avlsteknologi som nå gir resultater i form av økt produktivitet og sykdomsresistens for coho i Chile.

- Analyser av dataene fra en rekke smittetester har vist høy arvegrad for SRS-resistens. Det er funnet en svært signifikant QTL (Quantitative Trait Locus) som forklarer 46 % av den genetiske variasjonen i SRS-resistens hos coho. I et smitteforsøk er det dokumentert at mer enn 60 % av fisken med to kopier av den fordelaktige varianten av QTLen overlever sammenlignet med under 10 % hos fiskegrupper som mangler denne genvarianten.

- De 13 millioner coho-rognkornene som produseres med seleksjon for denne QTLen i 2017, vil ha betydelig forbedret motstand mot SRS. Slik kan den chilenske industrien allerede nå implementere seleksjon for bedre SRS-resistens, og være et viktig bidrag til den pågående innsatsen for å redusere bruken av antibiotika i den chilenske lakseindustrien.

Vellykket samarbeid

De skriver at dette viktige gjennombruddet for den chilenske lakseproduksjonen var mulig takket være det nære vitenskapelige og tekniske samarbeidet mellom Fundación Chile, ADL Diagnostics, FAVET-Inbiogen Lab. (Veterinærfakultet), Universidad de Chile ved Dr. Victor Martinez, CIGENE ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Affymetrics, AquaGen og Blue Genomics Chile.

Forskningen var finansiert av det chilenske virkemiddelapparatet CORFO (14ITE2-36675 / 12CTI-16839) og FONDEF-IDEA (ID14I10090), samt AquaGen og Blue Genomics Chile.