Eidsfjord Sjøfarm sin lokalitet i Senja. Foto: Eidsfjord Sjøfarm.

Vil teste om avl kan korte ned produksjonstiden

Eidsfjord sjøfarm har i samarbeid med Sisomar, NTNU og AquaGen fått tildelt to forskningstillatelser for å undersøke om moderne avlsteknologi kan bidra til redusert produksjonstid for laks i sjø.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I forsøksperioden vil effekten av kjønnsseparering, seleksjon for tidlig kjønnsmodning og epigenetikk bli testet ut i kommersiell skala ved lokaliteter i Nordland og Nord-Troms. Dette melder selskapet i en pressemelding.

Separering av kjønn ved bruk av ultralyd

Hannfisk vokser raskere enn hunnfisk, og når derfor slaktevekt tidligere. Når hanner og hunner produseres sammen, er det vanskelig å utnytte denne forskjellen mellom kjønnene. I november 2018 blir 600 000 fisk med en snittvekt på 60 gram kjønnssortert med ultralyd hos Sisomar. Hunner og hanner holdes adskilt og blir satt i separate merder i mai 2019.  

- Ved å produsere hunn- og hannfisk separat, ønsker vi å utnytte kjønnsforskjellen for å få økt vekst og tilpasse slaktetidspunkt til veksten i hvert enkelt kjønn, sier daglig leder i Sisomar, Jon Meisfjord.

Seleksjon for tidlig kjønnsmodning

Laks som går mot kjønnsmodning har ofte en vekstspurt før modning, og kan vokse mye hurtigere enn fisk som ikke går mot modning. AquaGen vil levere rogn som er QTL-selektert for tidlig kjønnsmodning til Sisomar for å undersøke hvordan denne vekstspurten kan utnyttes. I løpet av produksjonen vil fisken bli overvåket med ultralyd for å sjekke modningsstatus og finne optimalt slaktetidspunkt før kjønnsmodningen gir redusert fiskevelferd og slaktekvalitet.

Epigenetikk som påvirker vekst

- Ulike miljøforhold som temperatur, ernæring og miljøgifter kan påvirke hvilke gener som blir uttrykt i fisken. Dette kalles epigenetikk. I småskala-forsøk ser vi at miljøet rett etter befruktning av rogna kan påvirke veksten hos fisken senere, sier administrerende direktør i AquaGen, Nina Santi.

- Vi ønsker nå å undersøke om ulike miljøbetingelser under rogninkubasjonene kan være med å øke tilvekst hos laks i storskala kommersiell produksjon. Det blir interessant å se resultatene av de ulike teknologiene, og eventuelt om en kombinasjon av dem gir bedre vekst enn dagens laks, sier daglig leder, Roger Simonsen i Eidsfjord Sjøfarm.

Samarbeid med NTNU

Prosjektet er tilknyttet Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Masterstudenter ved NTNU vil i løpet av prosjektperioden skrive masteroppgaver innenfor fagområdet anvendt økonomi og optimering. Oppgavene vil ha søkelys på økonomi for matfiskprodusenter, og muligheten for optimalisering i verdikjeden. De første masterstudentene er allerede godt i gang, og arbeider med å vurdere potensialet for økt produksjon av oppdrettslaks ved hjelp av kjønnssortert smolt.