Figur av 2 generasjoner ørret som har nådd 6 kg etter 16 måneder etter startfôring. Foto: AquaGen.

Fra klekking til 6 kg på 16 måneder

Svanøy-konferansen: For å optimalisere oppdrett av ørret forskes det nå på seleksjon av flere egenskaper, deriblant slankere fisk og favorisering av hunnkjønn. Men en av ørretens allerede store fordeler er at den vokser svært raskt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

AquaGen har drevet systematisk avlsarbeid på ørret siden 1972. Det finnes flere ørretgenerasjoner enn laksegenerasjoner fordi den har kortere intervall, og dermed blir det flere seleksjoner. Avlsarbeidet er rettet mot oppdrett av stor ørret i sjø. Sven Arild Korsvoll, avlssjef i AquaGen, sier de i dag selekterer for raskere vekst, blank skinnfarge, slankere kroppsform og sykdomsresistens mot IPN og flavo.

- En av utfordringene er at ørreten vokser i høyden, den blir litt «sibuket» og det ønsker vi ikke, derfor selektere vi for slankere fisk.

Økt slaktevekt

Korsvoll sier de har ørreten 5 måneder i settfiskanlegg og 11 måneder i sjø. Etter 16 måneder har fisken blitt 6 kg.

- Vi så at vi klarte å produsere ørret så raskt selv og tenkte at det da også er oppnåelig for andre. Ørreten har en fantastisk vekstevne.

I ferskvann styres tilveksten mye av genetikken, mens i sjø er det andre faktorer som spiller inn og påvirker. Hos ørret er det litt svakere sammenheng mellom vekst i ferskvann og vekst i sjø enn det er hos laks, i hvertfall i våre målinger sier Korsvoll.

- Laks har en korrelasjon på 0,5 mens hos ørret er den ca på 0,3. Det vil si at en ørret som vokser veldig godt i settefiskanlegg ikke nødvendigvis vokser godt i sjøen.

Likevel har man oppnådd 7-10 % økning i slaktevekt per generasjon. Med to års generasjonsintervall betyr dette 3,5-5 % hver år.

Neomales

Avlssjef i AquaGen, Sven Arild Korsvoll forteller at de kan selektere for en mer forutsigbar produksjon ved å velge et «all-female» produkt. Foto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no.

Korsvoll utdyper og sier at de har mulighet for å selektere mer presist og at de forventer å øke tilveksten ytterligere. En av utfordringene med rask vekst er at den kan gi uønsket rask modning før den når slaktevekt, som er 3-5 kg. Ørret er vanskeligere å lysstyre enn laks, og Korsvoll sier de har enda ikke funnet en løsning på dette.

- Det er hanner som utgjør størst risiko for å gå i modning, så vi har lenge tilbudt noe som heter «all-female», som da er rogn som består kun av hunnfisk.

Han forteller at de tar ut en del av rognen fra alle familiene og lager kjønnsreverserte hanner, for å kunne lage et bedre «all-female» produkt. Disse hannene er kjent som neomales, og kan bidra til å gi en forutsigbar produksjon av ørret fremover.