Driftssjef settefisk i Hofseth Aqua, Henriette Nordstrand og produksjonssjef landbasert stamfisk i AquaGen, Tore Mjelde står foran et bilde av Storfjorden i Møre og Romsdal der regnbueørreten blir oppdrettet frem til slakt. Foto: AquaGen

Leverer regnbueørretrogn tidligere enn normalt

AquaGen har levert sin første leveranse av tidligrogn for regnbueørret. Det betyr at smolt kan sjøsettes om våren. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

AquaGen melder at sesongens første regnbueørretrogn ble levert til Hofseth Aqua i Tafjord 19. november 2019, to måneder tidligere enn normalt.

- Med tilgang på denne tidligrogna, kan smolten sjøsettes om våren, få god vekst gjennom sommeren og slaktes påfølgende vår etter 10 måneder i sjø, skriver de i pressemeldingen.

De forteller videre at regnbueørretproduksjonen i sjø er i stor grad sesongpreget. Flaskehalsen har vært tilgang på settefisk for å få god utnyttelse av anleggskapasiteten og kunne slakte året rundt. Historisk har den første rogna kommet midt i januar, og det har lenge vært et sterkt ønske fra oppdrettere om å få rogna tidligere.

Forskningsprosjekt på rognleveringssesongen

Foreldrefisken til den nylig leverte rogna har vært en del av et internt FoU-prosjekt med mål om å kunne utvide leveringssesongen for regnbueørretrogn.

Rundt 3000 fisk à 250 gram ble flyttet fra AquaGen Hemne til Nofimas landbaserte anlegg på Sunndalsøra i mai 2018. Fiskegruppen ble delt i to, hvor den ene ble styrt til å modne tidlig og den andre til å modne seint. Stamfisken ble regelmessig undersøkt med ultralyd hver tredje måned det siste året før planlagt stryking.

Ingvild Flesjå Grønfur og Helge Kjartansson ved Hofseth Aqua avd. Tafjord tar i mot regnbueørretrogna, 19. november 2019. Foto: AquaGen

- Vi har brukt kunnskapen som har vært opparbeidet på laks for å kunne kontrollere tidspunktet for kjønnsmodningen hos regnbueørreten, sier forsker i AquaGen, Ingun Næve.

Næve jobber med en doktorgrad på bruk av ultralyd for å overvåke kjønnsmodning hos laks. Det er publisert to vitenskapelige artikler fra dette arbeidet, forteller de.

Selv om laksen får den største oppmerksomheten i avlsarbeidet, benyttes i dag de samme avanserte teknologiene for å identifisere den beste stamfisken. Det blir brukt DNA-informasjon for å finne resistens mot både IPN og flavobakteriose hos regnbueørreten.

Første rognleveranse

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med Lerøy Sjøtroll avd. Jakta som mottok tidliggruppen i september 2019. Første strykedag var onsdag 23. oktober 2019 ved en gjennomsnittsvekt på åtte kg.

- Vi vurderer første del av prosjektet som vellykket da vi har klart å styre stamfisken til å kunne levere rogn to måneder tidligere enn før, sier produksjonssjef for landbasert stamfisk i AquaGen, Tore Mjelde.

Han legger til at de i tillegg har vi fiskegrupper som vil levere rogn langt ut på sommeren i 2020, skriver de.

Den første rognleveransen ble levert til regnbueørretprodusenten, Hofseth Aqua. De er avhengig av å få levert rogn på flere tidspunkt gjennom året for å kunne utnytte produksjonskapasiteten i settefisk- og matfiskfasen optimalt.

- Det betyr mye å få rogn så tidlig som november da vi kan sette ut 100 grams regnbueørret i begynnelsen av juni og slakte påfølgende vår. Dette medfører at vi kan slakte før luse- og kjønnsmodningsproblematikken slår inn, sier driftssjef settefisk ved Hofseth Aqua avd. Tafjord, Henriette Nordstrand.

Avslutningsvis forteller selskapet at hun ser frem til å motta flere rognleveringer i det nye settefiskanlegget som tilfredsstiller NS 9416 standard med oppdatert rømmingsteknisk forskrift.