Illustrasjonsfoto av fisk med ILA. Den har tegn på mørk lever og lyse gjeller. Foto: Geir Bornø/Veterinærinstituttet.

Påvist ILA ved to Aquagen anlegg

Mattilsynet melder at det er påvist ILA i oppdrettsanlegg i Tingvoll og Nesset kommune i Møre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er påvist ILA ved stamfisklokalitetene Rimstad i Tingvoll og Merraberget i Nesset kommune. AquaGen AS driver med oppdrett av stamfisk på lokalitetene. Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, melder Mattilsynet i en pressmelding.

AquaGen varslet Mattilsynet 7. juli 2017 om mistanke om ILA på fisk ved lokalitetene. Dette på bakgrunn av påvisning av ILA-virus (HPR-deletert) i prøver analysert ved private laboratorier.

Regiondirektør i region Midt stadfestet påvisning om ILA på fisk ved lokalitetene den 13. juli 2017.