Selskapet innfører nå strenge smittehygieniske rutiner også for folk. Foto: AquaGen

Slik sikrer AquaGen seg mot korona-smitte

AquaGen har innført tiltak for å sikre daglig drift og hindre spredning av Covid-19 (Korona-viruset). Disse interne sikkerhetstiltakene skal sørge for at produksjonen i anlegg går som normalt og at rogn blir levert som planlagt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

AquaGen forteller i en pressemelding at de per i dag ikke har identifisert forhold som ventes å påvirke forsyningsevnen av rogn.

- Vi har iverksatt ulike tiltak for å hindre smitte mellom personer og å sikre at vår produksjon og leveringsevne opprettholdes som normalt både på kort og lang sikt, skriver selskapet:

Her er noen av tiltakene:

  • Inndeling av driftskritisk personell i separate arbeidsgrupper ved de ulike produksjonsavdelingene
  • Møte- og reiseforbud mellom arbeidslag og anlegg
  • Generelle reiserestriksjoner for alle ansatte
  • Ingen adgang for besøkende med mindre det er nødvendig for driften
  • Strenge hygienevaner som forebygger smitte
  • Varsel ved mistanke om sykdom
  • Ved rognleveranser

For å redusere risiko for smitte mellom personer ved rognleveranser gjelder følgende:

  • Ingen fysisk kontakt mellom transportør og mottaker
  • Rognkasser plasseres på anvist sted utenfor kundens produksjonslokale
  • Ekstra fokus på håndhygiene og bruk av engangshansker ved håndtering av emballasje og rogn

- Vi har satt beredskap på overordnet nivå, og har driftskontinuitet som særskilt fokus. Ved eventuelle endringer i forsyningssituasjonen, vil vi så raskt som mulig varsle våre kunder, forteller de.

De understreker at om noen vil ha kontakt med selskapet eller har spørsmål skal man henvende seg til sin ordinære kontaktperson.