Rognkjeksrogn: Rogn fra rognkjeks kan ha varierende farge. Foto: Aquagen.

Starter avlsprogram på rognkjeks

Namdal Rensefisk og AquaGen har i dag inngått en samarbeidsavtale om etablering og drifting av et avlsprogram for rognkjeks. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

AquaGen har ansvaret for å utvikle et genetisk forbedret avlsmateriale, og Namdal Rensefisk skal produsere avkom med egenskaper som er bedre tilpasset oppdrett og funksjonen som rensefisk.

Frode Blakstad, Styreleder i Namdal Rensefisk og Nina Santi, Administrerende direktør i AquaGen signerte samarbeidsavtalen om etablering og drifting av et avlsprogram for rognkjeks.Foto: Aquagen.

Resultatene så langt viser stor variasjon for egenskaper som vekst, sykdomsresistens og luseappetitt hos rognkjeks, og dette gir et godt grunnlag for å kunne drive avl. Det er også igangsatt prosjekter med mål om å kontrollere reproduksjon hos rognkjeks. Med hurtigere vekst og styrt kjønnsmodning, kombinert med moderne avlsteknologi, vil man kunne utvikle en meget effektiv lusespiser, samtidig som rognkjeksens helse og velferd blir ivaretatt.  

I dagens oppdrett av rognkjeks blir det benyttet villfanget stamfisk til rognproduksjon og videre oppdrett til utsettingsklar rensefisk. Denne strategien vil ikke bidra til domestisering eller forbedring i rensefiskens prestasjoner. En kontinuerlig innsamling av villfisk er også forbundet med betydelig risiko for introduksjon av sykdommer.

Namdal Rensefisk er eid av Bjørøya , Marine Harvest, Midt Norsk Havbruk, Nova Sea, Emilsen Fisk og AquaGen. Selskapets målsetning er å oppdrette en lusespisende rognkjeks som settes ut sammen med laksen i eiernes oppdrettsanlegg. Det forbedrede avlsmaterialet vil også tilbys andre oppdrettere av rognkjeks.