Telling av lus på enkeltfisk gjøres ukentlig. Avlusing med vakumsuger (via plastrøret) blir også av og til brukt. Foto: AquaGen.

Gode naboer og samarbeid er avgjørende for å ha kontroll på lakselus

Koordinert forebygging av påslag i samarbeid med gode naboer vipper kampen mot lusa i AquaGens favør. – Vi har nå svært god kontroll over lusesituasjonen i vår stamfiskproduksjon, og antallet behandlinger har gått betydelig ned de siste årene, sier Ove Grøtan, produksjonssjef sjø i AquaGen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Vippepunkt

Noen få lakselus gjør ingen skade, men for å holde kontroll på lusa er det essensielt å holde produksjonen av nye luselarver nede. Hver eneste kjønnsmodne hunnlus kan produsere mange hundre nye lus hver tiende dag når temperaturen i sjøen er 14 grader. Det er i situasjoner hvor en tilstrekkelig mengde hunnlus og hannlus er tilstede og lusa får formere seg fritt, at det er fare på ferde.

- I lusebekjempelsen eksisterer det et vippepunkt der snøballen kan rulle begge veier; enten i lusas, eller fiskens favør. Med vår strategi har vi klart å holde lusenivåene nede over tid, og det betaler seg gjennom at effekten forsterkes gjennom lav produksjon av nye luselarver, sier Torkjel Bruheim, fiskehelsesjef i AquaGen.

Lusespisende rognkjeks fra Namdal Rensefisk blir satt ut sammen med laksen. Foto: AquaGen.

Flere tiltak mot lus

AquaGens forebyggingsstrategi har vært basert på bruk av luseskjørt, god tilgang på rensefisk, kombinert med en intensiv innsats for å holde nøtene rene. I tillegg er dagens stamfiskpopulasjoner ved våre stasjoner gjennom de siste årene vært gjenstand for en målrettet seleksjon for å øke resistensen mot lusepåslag.

Til tross for at AquaGen holder stamfisken 2,5 år i sjøen er selskapet i grønn kategori for 2017. Ved AquaGen avd. Hemne har lusekontrollen medført at det ikke har vært nødvendig å foreta lusebehandlinger før slaktestørrelse de siste 3 år.

Drift og beredskap

Disse resultatene er en konsekvens av en kombinasjon av avlsmessig fremgang og andre forebyggende tiltak. På toppen av dette er det lagt ned et betydelig arbeid hver dag med stell og fôring av rensefisk fra operatørene ved anleggene. Samarbeidet med Frøy Akvaservice er helt sentralt for renhold av nøter og rensefiskskjul. Rognkjeks levert fra Namdal Rensefisk har spist mang en lakselus og er en viktig hjelper i lusestrategien.

Som en ekstra forsikring har AquaGen beredskap med en egen avlusningsflåte fra Flatsetsund Engineering (FLS) som kan avluse fisk på opp til ca. 11 kg. FLS-spyleren er skånsom for fisken og opereres med svært lave tapstall. Dette har blitt den foretrukne metodikken for ikke-medikamentell avlusning, og AquaGen har derfor i tillegg til innkjøp av eget utstyr, inngått et samarbeid med Rent Havbruk, sammen med andre aktører i Salten-området, på leie av båten «Lautus» med FLS-utstyr om bord.

Gode naboer og samarbeidspartnere

Den gode lusesituasjonen i AquaGen skyldes også innsatsen fra naboer og samarbeidspartnere.

- For å holde snøballen på rett side av vippepunktet, må ekstern smitte begrenses og det er vanskelig uten dedikerte naboer som også fokuserer på lusekontroll. Vi samarbeider tett med de andre aktørene og vi ser at lusesituasjonen har blitt kraftig forbedret i hele regionen. Det arbeidet fiskehelsetjenesten Åkerblå har gjort med å koordinere det luseforebyggende arbeidet i regionen har vært svært viktig, sier Bruheim.  

Overskudd fra stamfiskproduksjon

Laks som ikke er gode nok til å bli brukt som foreldre til neste generasjon, fra lokaliteten Forrahammeren i Snillfjord kommune, slaktes i disse dager.

Slaktefisken, som har en snittvekt på om lag 5,5 kg og EGI på 129, ble satt ut i perioden 2.-8. mai 2017 med en snittvekt på 100 gram. Lusestrategien har vært rognkjeks og luseskjørt fra start og påfyll av bergnebb og rognkjeks i august, oktober, desember og februar.

- Vi er spesielt fornøyd med rognkjeksen fra Namdal Rensefisk, så da er det ekstra gledelig og en fjær i hatten til røkterne våre at vi for første gang har lyktes godt med utfisking av rognkjeks før slakt, avslutter Ove Grøtan, produksjonssjef sjø i AquaGen.