Nina Santi går av som administrerende direktør i AquaGen i 2022. Foto: AquaGen

Santi går av i AquaGen

Nina Santi, administrerende direktør i AquaGen AS, har informert styret i selskapet om at hun ønsker å gå av som leder i AquaGen i løpet av 2022.

Publisert Sist oppdatert

Nina Santi startet i AquaGen i 2007, som leder for kvalitetssikring og fiskehelse. Fra 2013 hadde hun stillingen som teknisk direktør, og fra januar 2016 gikk hun over i stillingen som administrerende direktør. Nina har de siste seks årene ledet den globale virksomheten til AquaGen, blant annet gjennom datterselskap i Chile og Skottland.

- Det har vært en fantastisk lærerik og spennende tid, hvor jeg har hatt gleden av å arbeide sammen med mange dyktige kolleger i flere land. Etter snart 15 år i selskapet og med seks år som leder har jeg kommet til at dette er en god anledning til å la nye krefter slippe til, sier Nina Santi.

- På vegne av styret vil jeg takke Nina for innsatsen gjennom mange år i selskapet. Hun har ledet selskapet i en periode med sterk vekst kombinert med betydelige teknologisk og markedsmessige omstillinger. Nina har vært en pådriver for en kontinuerlig utvikling av avlssektoren, ikke minst har hun vært opptatt av de mulighetene ny kunnskap og teknologi innen avl og biosikkerhet gir for næringen, sier styreleder Odd Magne Rødseth.

AquaGen har startet prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør. Nina Santi vil i en overgangsfase sitte i stillingen og fortsette som styremedlem i selskaper hvor AquaGen har eierinteresser.