Geir Henning Risholm fra Egeresund Net. Foto: Linn Therese S Hosteland

Patent-sak løst for notprodusenter

I desember 2015 begjærte Egersund Net administrativ overprøving av Aqualine AS sitt patent med krav om at patentet ble kjent ugyldig. Saken har stått til behandling for Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR). Partene har i dag inngått avtale om at Aqualine gir avkall på sitt patent, og saken for KFIR vil med dette bli avsluttet, kommer det frem i en pressemelding fra Egersund Net.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det betyr at Aqualine ikke lenger vil ha noen enerett til løsninger som beskrevet i patent nr. 334957 tilhørende Aqualine AS. Andre aktører kan derfor fritt tilby markedet denne type konstruksjon, herunder også notposer til denne type løsninger, heter det i pressemeldingen.

Saken startet i august 2015 da Egersund Net fikk et brev fra Aqualine sin advokat med heading "Mulig patentinngrep og varemerkeinngrep".

- Dette var rett før Aquanor 2015, og det satte oss litt ut, for å være ærlig, sier daglig leder i Egersund Net AS, Geir Henning Risholm.

Samtidig syntes selskapet det hele var litt merkelig. På det tidspunktet var de ikke klare over at dette patentet fantes.

- Vi mente at patentet bare beskrev kjente detaljer i notposen og metoder for innfestning som oppdrettere har brukt i mange år, fortsetter Risholm.

Risholm skriver at oppfatning derfor var at dette patentet umulig kunne være gyldig, og vi innleverte en begjæring om administrativ overprøving.

Egersund Net AS har hatt god hjelp av både Akva Group og Mørenot i denne prosessen. Det norske patentet vil nå formelt bli fjernet. Patenter og søknader på samme sak i utlandet vil også bli avsluttet.

- På vegne av næringen er vi glade for resultatet i denne saken. Oppdrettere kan nå fritt forespørre alle leverandører om tilbud på denne type løsning.