Noralf Rønningen, prosjekt- og utviklingssjef i Aqualine. Foto: Therese Soltveit.

- Vi håper å holde lusekostnadene på null

Noralf Rønningen i Aqualine mener «Aqualine Subsea System» kan redusere produksjons og lusekostnadene til oppdretterne betydelig. - Den kan utvikles og bli en industriell produksjon, slik at både små og store oppdrettere kan ta systemet i bruk. Vi lager et system som kostnadsmessig forventes å ligge innenfor svært akseptable rammer, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Noralf Rønningen er prosjekt- og utviklingssjef i Aqualine og snakket om deres nedsenkbare anlegg, Aqualine Subsea system, som de har søkt om ti utviklingskonsesjoner på, under fagdagen "medikamentfri lakseluskontroll" i forrige uke. Konseptet går ut på at hele noten senkes under vann, selskapet definerer systemet som et nedsenkbart produksjonssystem for laks.

- Vi tror systemet vårt har flere fordeler, siden vi produserer laks under lusebeltet. Vi trenger nok ingen medikamentelle behandling i det hele tatt, sa utviklingssjefen.

Og det er nettopp det at de slipper unna lusebehandlingene, er hovedgrunnen til at systemet reduserer produskjonskostnader til oppdretter.

Rønningen sier også at ettersom systemet er konstruert for å spille på lag med naturkreftene, tåler det å ligge minst like eksponert som deres Midgard System.

- Samtidig vil hensynet til fiskevelferden bli godt ivaretatt, påpeker han.

Les også: Aqualine ekspanderer med ny avdeling – godt fornøyd med 2015

Utviklingssjefen sier til kyst.no at de så langt ikke har fått noen tilbakemelding på deres søknad om utviklingskonsesjoner.

- Det er vanskelig å få til noen dialog om søknaden ettersom søknadene blir håndtert i rekkefølge etter søknadstidspunkt. Når vi tar kontakt med Fiskeridirektoratet får vi hyggelig og høflig svar om at vi må vente til vår tur kommer, opplyser han.

- Hvorfor trenger dere utviklingskonsesjoner for å realisere konseptet?

Noralf Rønningen, utviklingssjef i Aqualine sa under Medikamentfri lusebehandling-konferansen til FHF i forrige uke at deres nedsenkbare system kan holde lusekostnadene minimale, og gjøre at fisken slipper medikamentelle behandlinger. Foto: Therese Soltveit.

- Når Aqualine nå skal utvikle en helt ny teknologi, med et diametralt forskjellig driftskonsept, vet vi at dette krever betydelige midler og ikke minst tid. Begge deler er ofte kritiske. Skal vi kunne gjennomføre denne utviklingen på en bunnsolid og forsvarlig måte, vil det være både kostbart og kreve betydelige menneskelige ressurser. Målet er på en effektiv og rask måte utvikle et nedsenkbart system som tilfredsstiller kravene både fra små og store oppdrettere, konstaterer Rønningen.

Samarbeider med mange

Ideen til konseptet fra mange samarbeidsprosjekter, både med oppdrettsselskap, FoU-organisasjoner, utdanning og andre.

- Gjennom dette får vi tilgang til betydelige resultater fra forsøk og forskning. Mange resultater peker på at lusetrykket avtar eller forsvinner hvis laksen oppholder seg godt under havoverflaten.

Dette har ifølge Rønningen vært en sterk driver for hvordan ideen ble til.

- Videre har vi mange år med positiv erfaring fra Midgard-systemet og bruk av vinsj-systemer for å heve og senke utspilingssystem og bunnring på en sikker måte. Ved å bruke vår allerede eksisterende kunnskap, og løsningen med at laksen blir holdt nede, kom ideen med Subsea-system. Den kan utvikles og bli en industriell produksjon, slik at både små og store oppdrettere kan ta systemet i bruk. Vi lager et system som kostnadsmessig forventes å ligge innenfor svært akseptable rammer, opplyser han.

Utviklingssjefen påpeker at systemet er avhengige av at lokaliteten ligger på en viss dybde, siden merden skal senkes ned under lusebeltet.

- Vi håper å holde lusekostnadene på null, samt utgiftene på leppefisk og avlusing til svært lave.