Aqualine Midgard merd. Foto: Aqualine.

Aqualine holder stø kurs og forventer økt omsetning

Aqualine forventer en betydelig vekst i år med en prognose for omsetning på 571 millioner kroner, som innebærer en omsetningsøkning på nærmere 30 % i forhold til i fjor. Da hadde Aqualine en omsetning på 438 millioner kroner, mot 412 millioner kroner året før. Driftsresultatet etter skatt økte fra 21 millioner kroner i 2015 til vel 26 millioner kroner i 2016, melder selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Administrerende direktør i Aqualine, Trond Lysklætt peker på tre årsaker til den positive økonomiske utviklingen i selskapet, opplyser de i en pressemelding.

- Utviklingen av Marine Engineering som eget forretningsområde, oppkjøpet av Frøya Havbruksservice AS og Hestnes Offshore & Aquaservice AS, samt økt investeringslyst i havbruksnæringen etter flere år med lusedrevne investeringer.

Spesielt framhever Lysklætt satsingen på Marine Engineering, som nå begynner å gi uttelling i form av systemleveranser i kombinasjon med flytekrager, not og fortøyning.

Administrerende direktør Trond Lysklætt Foto: Aqualine.

De siste årene har Aqualine gått fra å være en tradisjonell merdleverandør til å bli en forsknings- og utviklingsbasert systemleverandør, som har ført til at leveransene av forankring og not har økt betydelig. Aqualine begynte med egne leveranser av not først i 2013, men omsetningen av not har økt raskt og selskapet har bl.a. sikret seg en toårig avtale på notleveranser til Lerøy.

Aqualine har i dag en markedsandel på leveranser av merder i Norge på ca. 50 %. De melder at målsetningen framover er i tillegg å øke markedsandelene på fortøyninger og not betydelig. Selskapet har særlig satset på teknisk utvikling av flytekrager beregnet på mer eksponerte lokaliteter. Noe som har ført til betydelig økning i leveranser av vinsjer, som igjen bidrar til bedre og sikrere drift på krevende lokaliteter.

Selskapet har nå tre fullverdige baser i Norge. Base Nord i Harstad, Base Midt på Hitra og Frøya og Base Sør/Vest på Bømlo. For øvrig er Aqualine representert i Trondheim, Haugesund, Tovik, Australia og Chile. Eksportandelen er også sterkt økende med leveranser i år til Indonesia, Iran, Australia, Irland, Skottland, Færøyene og Island.